Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Triboron International AB
Triboron International AB

Triboron International AB
Stenhuggarvägen 4 V
132 38 Saltsjö-Boo

Hemsida:

www.triboron.com

Verksamhet:

Triboron är ett miljöteknikföretag med en patenterad tribologiteknologi och -process. Teknologin minskar friktionen, ökar effektiviteten och sparar pengar i industriella applikationer. I ett modernt fordon ger en bränsleinblandning av Triboron en minskad förbrukning på minst 3-5 %.

Ägare:

Ägare per 28 december 2018; Christian Dahl Services AB 12,8 %, Olle Heigard 10,8 %, Kent Sander 10,3 %, Carl-Henric Svanberg 8,1 %, INO3 AB 6,7 %, Hans Stråberg 6,2 %, Lidingö Invest & Partners AB (kontrolleras av Anders Lönnqvist, Servisen Investment Management AB) 5,1 %, Henry Sténson 4,8 %, Tommy Lindblom 4,5 %, Lars Axelsson 4,5 %, Övriga 26,1 %.

Innan nyemissionen jan/feb 2018 (exkl optioner etc): Björn Gustafsson via Nordfirst Capital AB 5,8 %, Christian Dahl via Christian Dahl Services AB 11,0 %, Carl Henric Svanberg 8,9 %, Hans Stråberg 6,9 %, Henry Sténson 5,3 %, Thomas Lindskog via Talentic AB 5,8 %, Olle Heigard 12,0 %, Kent Sander 11,4 %, Pär Krossling 1,0 %, Övriga 32,0 %.

Lista:

First North

Status:

Genomförd

Tid:

8 april 2019

Värdering:

Uppdatering: 226,9 Mkr post money.

Uppdatering: 190,6 Mkr pre-money och 226,9 Mkr post money om hela erbjudandet inkl övertilldelning fulltecknas.

Uppdatering: 173,2 Mkr post money.

156,7 Mkr pre-money och 180,7 Mkr post money om emissionen under januari-februari 2018 fulltecknas.

Övrigt:

Triboron gör en nyemission under januari-februari 2018 och skriver då att de planerar att notera sig på First North under hösten 2018.

Uppdatering: I mitten av september 2018 utsågs Pär Krossling till ny vd, han är innan detta varit vice vd och operativ chef på bolaget. Man skriver då även att man följer sin plan att notera sig på First North under 2018.

Uppdatering: I januari 2019 skriver Triboron att deras plan att marknadsnotering bolagets B-aktie ligger fast.

"Triboron International AB är väl förberett för att kunna genomföra en IPO med notering på Nasdaq First North under våren 2019. Exakta tidpunkten för detta är beroende såväl interna som externa faktorer och de senare ligger utanför bolagets kontroll exempelvis förutsättningarna på aktiemarknaden. Bolaget arbetar vidare med frågan och kommer återkomma med information så snart det är aktuellt."

Uppdatering: I mitten av februari 2019 presenterar sig Triboron hos Aktiespararna.

Uppdatering: Triboron noteras på First North den 8 april 2019.

Uppdatering: "Intresset för att teckna B-aktier i Triboron har varit mycket stort. Erbjudandet, sett till antalet tillgängliga B-aktier, tecknades cirka 25 gånger. Sett till hela erbjudandet tecknades emissionen cirka 7 gånger. De inkomna anmälningarna summerar till drygt 253 MSEK."

Uppdaterat: 2019-04-08

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss