Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Toleranzia AB
Toleranzia AB

Toleranzia AB
Erik Dahlbergsgatan 11 A
411 26 Göteborg

Hemsida:

www.toleranzia.com

Verksamhet:

Toleranzia utvecklar och utlicensierar terapier mot svåra autoimmuna sjukdomar. Den av företaget utvecklade plattformen Re-Tolerogen utgör grunden för verksamheten.

Ägare:

Uppdatering: Innan nyemissionen inför noteringen; MIVAC Development AB 33,19 %, Loni Medicals Aktiebolag (Nils Lycke) 18,51 %, GU Ventures AB 7,86 %, Ola Hermansson 5,24 %, Övriga (cirka 70 st.) 35,20 %.

Uppdatering: I juli 2015 tillkom ett 50-tal aktieägare.

MIVAC Development AB, vars huvudägare är GU Holding AB.

Lista:

Spotlight

Status:

Genomförd

Tid:

16 december 2015

Värdering:

Uppdatering: 57,7 Mkr blev post money.

Uppdatering: 37,6 Mkr pre-money och 57,7 Mkr post money om emissionen fulltecknas inför noteringen, exklusive teckningsoptioner.

6 kr per aktie vid emissionen i juli 2015.

Övrigt:

I början av maj 2015 lyfte ägaren GU Holding fram att Toleranzia som ett företag som kan vara noterat inom ett år.

Uppdatering: I juli 2015 gjorde Toleranzia en nyemission på 6 Mkr till en begränsad krets investerare. I samband med det meddelade bolaget att de även ska göra en publik emission, inför en notering på Aktietorget.

Uppdatering: Under oktober-november 2015 gör Toleranzia en nyemission inför sin notering på Aktietorget den 16 december 2015.

Uppdaterat: 2015-12-16

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss