Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i The Great Wild AB
The Great Wild AB

The Great Wild AB
Artillerigatan 18
114 51 Stockholm

Hemsida:

thegreatwild.com

Verksamhet:

The Great Wild är ett nischat socialt nätverk enbart för jägare, i form av en mobilapp.

Ägare:

Uppdatering: FrontOffice Nordic AB säljer i november 2017 4,2 % av aktierna i bolaget till nyckelpersoner i The Great Wild.

Uppdatering: FrontOffice Nordic AB 25 % efter nyemissionen under sommaren 2017.

FrontOffice Nordic AB ca 30 %, som inför noteringen delar ut hela eller delar av sitt innehav till aktieägarna.

Lista:

Nordic MTF

Status:

Kommande

Tid:

Fjärde kvartalet 2017 eller första kvartalet 2018

Värdering:

Uppdatering: 30,4 Mkr pre-money och 37,4 Mkr post money vid nyemissionen under sommaren 2017.

Uppdatering: 30 Mkr pre-money vid en planerad pre-ipo på 5-7 Mkr inför sommaren 2017.

Nyemission inför notering kommer att göras till pre-money 25 Mkr.

Övrigt:

The Great Wild har under 2016 fått in nytt kapital från FrontOffice, efter en finansieringssvacka. Bolagets grundare Johan Eldh berättar i slutet av november 2016 att huvudspåret nu är en notering under 2017.

Uppdatering: I början av februari 2017 meddelade FrontOffice att The Great Wild ska noteras och att en nyemission ska göras inför det. FrontOffice kommer även att dela ut hela eller delar av sitt innehav i The Great Wild till sina aktieägare.

Uppdatering: I mitten av mars 2017 meddelade The Great Wild att de ombildat sig till ett publik aktiebolag och i samband med det gjort en mindre kapitalanskaffning. Vidare meddelade man att noteringen ska ske på NGM Nordic-MTF och att man då vill ta in 15-20 Mkr.

Uppdatering: Ägaren FrontOffice skrev i mitten av maj 2017 att arbetet med noteringen tar längre tid. Man skriver även att The Great Wild har bra utväxling på sina mediainvesteringar.

Uppdatering: The Great Wild planerar nu att lista sig på NGM Nordic-MTF under fjärde kvartalet 2017. Inför sommaren 2017 ska en pre-ipo på 5-7 Mkr göras och inför listningen en emission på 12-15 Mkr.

Uppdatering: The Great Wild inleder sin nyemission i mitten av juni 2017 och håller den öppen till mitten av september 2017. Notering är sedan planerad under fjärde kvartalet 2017 eller första kvartalet 2018.

Uppdatering: FrontOffice Nordic AB säljer i november 2017 506 928 aktier (motsvarande 4,2 % av aktierna i bolaget innan emissionen) till nyckelpersoner i The Great Wild.

Uppdaterat: 2017-12-16

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss