Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB
Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB
Tillverkarvägen 16
187 66 Täby

Hemsida:

www.sens.se

Verksamhet:

Sustainable Energy Solutions Sweden bygger och levererar energilösningar till fastighetsägare, energibolag och kommuner. Produkterna baseras i huvudsak på energilagring i borrhålslager samt energieffektiv distribution och återvinning av energi Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB hette tidigare IQS Energi Komfort AB.

Ägare:

Innan nyemissionen inför noteringen; DEAB Holding AB 17,57 %, Ampliato Asset Mgmnt AB 9,48 %, Capensor Capital AB 8,67 %, Myacom Investment AB 6,62 %.

Lista:

NGM Nordic SME

Status:

Genomförd

Tid:

23 augusti 2016

Värdering:

Uppdatering: 24 Mkr pre-money och 36 Mkr post money om hela emissionen inför noteringen fulltecknas.

10,8 Mkr post money vid emissionen som stängde i början av december 2013. 63,50 kr per aktie.

Övrigt:

EnergiKomfort gjorde en nyemission på 4,6 Mkr i slutet av 2013, då meddelades även att företaget ska göra än ägarspridning och lista aktien på en lämplig marknadsplats under våren 2014.

Uppdatering: IQS gjorde en nyemission på 4 Mkr under juni-juli 2014. Våren 2014 har passerats, vi känner i skrivande stund inte till någon uppdaterad tidsplan för notering.

Uppdatering: I december 2015 beslutade företaget om en nyemission på 7 Mkr. I februari 2016 hade den tecknats till 95 % och då valde styrelsen att stänga emissionen.

Uppdatering: I mars 2016 presenterade sig IQS hos NGM Live, där bolag som ska notera sig hos NGM deltog. VD berättade där att de ska ta in 6-10 Mkr i en emission som ska vara klar till sommaren.

Uppdatering: Energikomfort gör en nyemission under maj-juni 2016 och noterar sig sedan på NGM Nordic-MTF.

Uppdatering: Notering på NGM Nordic-MTF är planerad till månadsskiftet juni/juli 2016.

Uppdatering: IQS Energikomfort har förlängt teckningstiden på sin nyemission, vilket gör att noteringen förskjuts.

Uppdatering: IQS Energikomfort noteras på NGM Nordic-MTF den 29 juli 2016.

Uppdatering: IQS Energikomforts registrering av nyemissionen har dragit ut på tiden, därför förskjuts även noteringen.

Uppdatering: IQS Energikomfort börjar handlas den 23 augusti 2016.

Uppdaterat: 2016-08-23

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss