Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i SpectrumOne AB
SpectrumOne AB

SpectrumOne AB
Kungsgatan 60
111 56 Stockholm

Hemsida:

spectrumone.com

Verksamhet:

SpectrumOne är fokuserat på mobila meddelanden inom företagslösningar, främst inom marknadsföring och videomeddelanden. SpectrumOne AB hette tidigare TargetEveryOne AB. TargetEveryOne AB kallade sig tidigare VMSPlay och hette tidigare Ironroad AB.

Ägare:

Den 31 december 2013 är några av de största ägarna Davisa ltd. (Mats Dahlin) 7,82 %, Berinvestasi AB (bl a Magnus Kniving och Stephan Knowles) 7,78 %, Varakani Limited 5,75 %, Övriga 78,65 %. Totalt ca 500 aktieägare.

Lista:

First North

Status:

Genomförd

Tid:

9 juni 2015

Värdering:

Uppdatering: 36,1 Mkr post money vid en företrädesemission i januari 2015,

84,6 Mkr post money efter emissionen under juni 2014, exklusive teckningsoptioner.

Övrigt:

Ironroad AB har tidigare varit noterat på Aktietorget. Vid tiden kring när företaget avnoterade sig köpte de ett bolag inom SMS-utskick. Ironroad AB byter nu namn till VMSPlay, gör en nyemission och planerar att notera sig på First North under juli 2014.

Innan detta har en verksamhet kallad Crowdsoft Technology knoppats av.

Uppdatering: En nyemission görs under andra halvan av juni 2014.

Uppdatering: I slutet av oktober meddelar Ironroad (inofficiellt kallat VMSPlay) att de köper TargetEveryOne AS med aktier som betalning, och byter namn till TargetEveryOne AB. Vidare köper bolaget VMS Holdings Inc och betalar med aktier. Vidare gör företaget en företrädesemission fram till slutet av december 2014. Listning således förskjuten till 2015.

Uppdatering: Köpet av VMS Holdings Inc via en apportemission blir inte av. Företrädesemissionen har flyttats till januari 2015.

Uppdatering: Bolaget gör i april 2015 en sammanläggning av aktier, där 5 aktier läggs samman till 1.

Uppdatering: Ironroad AB (eller TargetEveryOne AB som bolaget planerar att byta namn till) listas på First North den 9 juni 2015. Beslutet är villkorat av att Bolaget avslutar förvärvet av Targeteveryone AS genom att befintligt skuldebrev om 60 MSEK utställt till säljarna av det norska bolaget kvittas mot aktier i det svenska moderbolaget.

Uppdatering: TargetEveryOne är godkänt för notering den 9 juni 2015 på First North.

Uppdaterat: 2015-06-09

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss