Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Spago Nanomedical AB
Spago Nanomedical AB

Spago Nanomedical AB
Grev Turegatan 11 C
114 46 Stockholm

Hemsida:

spagonanomedical.se

Verksamhet:

Spago Nanomedical utvecklar ett nanopartikelbaserat, tumörselektivt MR-kontrastmedel, SPAGO Pix, som har förutsättningar att kunna väsentligt förbättra cancerdiagnostik med MR (magnetisk resonanstomografi). Spago Nanomedical AB hette tidigare Spago Imaging AB.

Ägare:

Accelerator Nordic AB, som inför noteringen delar ut Spago Imaging till sina aktieägare.

Lista:

Spotlight

Status:

Genomförd

Tid:

27 december 2012 för BTA

Värdering:

Pre-money 26 Mkr och 47 Mkr post money om emissionen under Q4 2012 blir fulltecknad.

Uppdatering: Post-money-värderingen blev 47 Mkr.

Övrigt:

Accelerator Nordic AB delar ut Spago Imaging till sina aktieägare och listar företaget. Det är ännu inte kommunicerat vilken lista det blir.

Under Q4 2012 kommer Spago Imaging att göra en nyemission på 21 Mkr. Flera av de största aktieägarna i Accelerator har förbundit sig att ta sina andelar ("pro rata" enligt innehav i moderbolaget) och ytterligare därtill, till ett belopp av 15 MSEK.

Uppdatering: Första dag för handel av BTA beräknas bli 27 december 2012.

Uppdatering: Spagos nyemission på 21 Mkr blev fulltecknad.

Uppdaterat: 2012-12-27

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss