Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i SPACtvå AB

SPACtvå AB
Humlegårdsgatan 4
114 46 Stockholm

Hemsida:

/spactva.se

Verksamhet:

SPACtvå är en SPAC-bolag som inom 24 månader från notering ska förvärva ett eller flera onoterade bolag, med fokus på lönsamma bolag i Norden med ett bolagsvärde på 100-500 Mkr.

Ägare:

Per Nilsson 41 %, Gerhard Dal 41 %, Luca Di Stefano 7 %, Marcus Bonsib 7 %, Joel Westerström 4 %.

Lista:

Spotlight

Status:

Kommande

Tid:

9 december 2022

Värdering:

Uppdatering: 27,5 Mkr post money

5,5 Mkr pre-money och 30,5 Mkr post money om hela noteringsemissionen inkl övertilldelning fulltecknas.

Övrigt:

SPACtvå noteras på Spotlight den 9 december 2022 och gör inför det en emission på upp till 25 Mkr.

Uppdatering: Noteringsemissionen tecknades av 274 investerare.

Uppdaterat: 2022-11-30

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss