Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Sonetel AB
Sonetel AB

Sonetel AB
Fasanvägen 31
131 44 Nacka

Hemsida:

sonetel.com

Verksamhet:

Sonetel erbjuder telefonnummer, telefonkonferenstjänst och lågpristelefoni.

Ägare:

Innan nyemissionen inför noteringen; Henrik Thomé med familj 55,1 %, ALMI Stockholm Investeringsfond AB 9,1 %, Tim Hansen 8,0 %, Gullspång Invest / Fam. Brandberg 6,1 %, Capmate AB 4,3 %, Anställda Sonetel 3,2 %, Övriga 14,2 %.

Lista:

First North

Status:

Genomförd

Tid:

12 april 2017

Värdering:

Uppdatering: 100,7 Mkr post money.

67 Mkr pre-money och 90,7 Mkr post money. 100,7 Mkr post money om även full övertilldelning används.

Övrigt:

I mitten av december 2016 meddelade Sonetel att de ska göra en garanterad nyemission på 2,5 MEUR under februari 2017 och sedan notera sig på First North.

Uppdatering: Notering på First North är planerad till den 20 mars 2017.

Uppdatering: Sonetel senarelägger noteringsdatumet till den 3 april 2017 pga av att Nasdaq behöver mer tid att behandla noteringsansökan och pga att Sonetel prioriterar investerare som är slarviga med att betala.

Uppdatering: Sonetel senarelägger noteringsdatumet till den 10 april 2017.
Uppdatering: Sonetel senarelägger noteringsdatumet till den 12 april 2017.

Uppdaterat: 2017-04-12

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss