Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Smart Energy Sweden Group AB
Smart Energy Sweden Group AB

Smart Energy Sweden Group AB
Hälleflundregatan 12
426 58 Västra Frölunda

Hemsida:

smartenergysweden.se

Verksamhet:

Smart Energy är ett nystartat energiföretag i Göteborg som har som mål att genom enkla, miljövänliga tankstationer bli en ledande leverantör av bränslen till svenska folket. Smart Energy Sweden Group AB hette tidigare Caucasus Oil AB.

Ägare:

Edshultshall Holding AB är huvudägare.

Lista:

NGM Nordic SME

Status:

Genomförd

Tid:

8 december 2017

Värdering:

21,8 Mkr pre-money och 46,8 Mkr post money vid riktad emission i januari 2017. Samt upp till 70,5 Mkr post money om en planerad emission i februari 2017 fulltecknas.

Övrigt:

Smart Energy var tidigare noterat på Aktietorgets observationslista. I slutet av januari 2016 handelsstoppades aktien och den 1 februari 2016 avnoterades den av Aktietorget. Smart Energy meddelade då att de anlitat en större fondkommissionär för att notera aktien på en annan marknadsplats.

Uppdatering: Smart Energy kommer tillsvidare att finnas listad på Mangold-listan.

Uppdatering: Marknadsplatsernas dörrar verkar vara ganska stängda för Smart Energy. Någon notering lär knappast kunna ske i närtid.

Uppdatering: Smart Energy ska notera sig i Tyskland. I januari 2017 gör företaget en riktad nyemission på 25 Mkr till 0,10 kr per aktie. I februari 2017 är planen att göra en företrädesemission på 2,5 MEUR.

Uppdatering: Se separata noteringssidor för noteringarna på Börse Düsseldorf och Berlin Börse.

Uppdatering: I slutet av november 2017 meddelades att Smart Energy noteras på NGM Nordic-MTF den 8 december 2017.

Uppdaterat: 2017-12-08

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss