Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Skogsaktiebolaget Eternali AB
Skogsaktiebolaget Eternali AB

Skogsaktiebolaget Eternali AB
Birger Jarlsgatan 20
114 34 Stockholm

Hemsida:

www.eternali.se

Verksamhet:

Skogsaktiebolaget Eternali AB är ett nybildat bolat som ska köpa J&O Forest Fund Ltd.

Ägare:

Uppdatering: Proudtree Capital AB 27 %.

Uppdatering: Ca 100 aktieägare i januari 2021.

Ägare blir de som löser in sina aktier/fondandelar i J&O Forest Fund Ltd.

Lista:

Annat

Status:

Kommande

Tid:

2023

Värdering:

Uppdatering: 165 Mkr pre-money och 171 Mkr post money om emissionen under januari-februari 2023 fulltecknas. 14 kr per aktie.

173 Mkr pre-money och 181 Mkr post money om emissionen under oktober-november 2021 fulltecknas.

Övrigt:

Skogsaktiebolaget Eternali AB är ett nyskapat bolag som ska noteras under andra kvartalet 2020.

Aktieägarna/Andelsägarna i J&O Forest Fund Ltd, som har haft andra namn tidigare, erbjuds att byta sina andelar mot aktier i Skogsaktiebolaget Eternali AB, som sedan ska noteras under andra kvartalet 2020.

Uppdatering: I mitten av juni 2020 skrev fondbolaget att de hade hoppats att kunna gå ut med ett konverteringserbjudande innan midsommar men att nedstängningen av samhället i Bermuda och Brasilien inte gjorde det möjligt. Fonden inväntar godkännande från myndigheten på Bermuda.

Uppdatering: I början av november 2020 håller bolaget på med bokslutsrapporten för 2019 och man väntar på myndigheterna angående att få göra om fonden till aktiebolag. Ingen notering hinner således ske under 2020.

Uppdatering: I mitten av januari 2021 meddelade Eternali till Nyemissioner.se att noteringen ska ske under 2021.

Uppdatering: I juni 2021 meddelade Eternali att Andreas Forssell har rekryterats till vd.

Uppdatering: I mitten av oktober 2021 ska Eternali presentera sig för småsparare och inbjudan stod det att noteringen ska ske under 2022.

Uppdatering: I mitten av november 2021 meddelade bolaget att de ska notera sig under första delen av 2022. Bolaget gör en nyemission under okt-nov 2021.

Uppdatering: I början av april 2022 meddelade Eternali att de har skrivit en avsiktsförklaring om att förvärva ett plantage i norra Brasilien. Affären värderas till 13-15 MEUR och ska betalas med aktier som värderas till 250 SEK per aktie. Aktiepriset 250 SEK avser pris innan split. Den extra bolagsstämman beslutade 15 mars 2022 om split 1:10, vilken nu är under registrering hos Bolagsverket.

Uppdatering: I början av maj 2022 meddelade Eternali att de har rekryterat Tim Carlsson som CFO och att han tillträder sin anställning den 29 augusti 2022. Tim kommer senast från en anställning som CFO på Kopy Goldfields, listat på Nasdaq First North Growth Market.

Uppdatering: Tidsplanen för noteringen har passerats utan att bolaget kommunicerat orsaken eller någon ny tidsplan.

Uppdatering: I slutet av oktober 2022 skrev Di att en av grundarna riskerar fängelse för grovt skattebrott. Den andra grundaren har också fastnat i en skatterazzia och upptaxerats. Det skulle kunna vara en nackdel när en noteringskommité ska godkänna ett företag för notering.

Uppdatering: Under jan-feb 2023 gör bolaget en emission riktad till allmänheten. Man skrev i samband med detta att en notering ska ske under 2023.

Uppdaterat: 2023-01-25

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss