Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i SkinTeam Norge AS
SkinTeam Norge AS

SkinTeam Norge AS
Noreveien 26
0379 Oslo, Norge

Hemsida:

/www.skinteamstore.no

Verksamhet:

SkinTeam erbjuder produkter och tjänster till den fragmenterade marknaden för hud- och hårvårdssalonger.

Ägare:

Lista:

Spotlight

Status:

Kommande

Tid:

Maj/juni 2023

Värdering:

Övrigt:

I slutet av mars 2023 meddelade Taurus Energy AB som är noterat på Spotlight men inte längre har någon verksamhet att de överlåter sin plats på Spotlight till SkinTeam Norge via ett omvänt förvärv.

Taurus Energys aktieägare kommer att äga 14,3 % av företaget efter det omvända förvärvet och SkinTeams aktieägare 85,7 %.

Transaktionen är villkorad av att SkinTeam genomför en nyemission om 8 MNOK före genomförandet av transaktionen.

Transaktionen är planerad att vara genomförd i maj-juni 2023.

SkinTeam är grundat av Bjørn Sigurd Johansen och Per Egil Borge.

Uppdaterat: 2023-03-29

Nyemissioner

Inga tidigare nyemissioner finns.

Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss