Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Seafire AB
Seafire AB

Seafire AB
Box 5321
102 47 Stockholm

Hemsida:

seafireab.com

Verksamhet:

Seafire är en företagsgrupp som förvärvar bolag med starkt varumärke i tydliga marknadsnischer till rimliga värderingar och vidareutvecklar dessa med fokus på långsiktigt värdeskapande. Seafire AB hette tidigare Seafire Capital AB. Seafire Capital AB hette tidigare Followit Holding AB.

Ägare:

Innan emissionen i december 2022: Creades AB 16,16 %, Berenberg Funds 9,62 %, Alcur Fonder 9,32 %, Johan Bennarsten 5,90 %, Consensus Asset Management 5,43 %, Carnegie Fonder 4,93 %, Cliens Fonder 3,83 %.

Lista:

Nasdaq Stockholm

Status:

Genomförd

Tid:

11 maj 2023

Värdering:

577 Mkr i market cap när bolaget inledde en riktad emission på 250 Mkr i december 2022.

Övrigt:

I slutet av december 2022 meddelade Seafire att de gör en riktad emission, ska uppta bankfinansiering, refinansiera sina obligationslån samt siktar på att flytta sin notering till Nasdaq Stockholm under 2023.

Uppdatering: Seafire noteras på Nasdaq Stockholm den 11 maj 2023.

Uppdaterat: 2023-05-11

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss