Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Seafire AB
Seafire AB

Seafire AB
Box 5321
102 47 Stockholm

Hemsida:

seafireab.com

Verksamhet:

Seafire är en företagsgrupp som förvärvar bolag med starkt varumärke i tydliga marknadsnischer till rimliga värderingar och vidareutvecklar dessa med fokus på långsiktigt värdeskapande. Seafire AB hette tidigare Seafire Capital AB. Seafire Capital AB hette tidigare Followit Holding AB.

Ägare:

Uppdatering: Innan nyemissionen inför noteringen; Fireseas AB 47,82 %, Brohuvudet AB 20,30 %, Hans Sköld 8,69 %, Mats Gullbrandsson 6,40 %, Gårdaverken AB 5,18 %, Ekbackens Advisers i Danderyd AB 2,63 %, Gullbrandsson Business Development AB 2,00 %, Fredrik Sjöberg 1,96 %, Odrärer Invest Aktiebolag 0,88 %, Erik Penser Bank AB 0,86 %, Övriga 3,28 %.

Bland ägarna finns Johan Bennarsten (genom bolag), Lars-Erik Sjögren (genom bolag), Joachim Berner (genom bolag), Fredrik Kjellander.

Lista:

NGM Nordic SME

Status:

Genomförd

Tid:

16 november 2017

Värdering:

Uppdatering: 51,7 Mkr post money.

Uppdatering: 35,7 Mkr pre-money och 60,7 Mkr post money om hela emissionen inför noteringen fulltecknas.

57 Mkr post money efter en nyemission i december 2016.

Övrigt:

Seafire Capital meddelade i början av februari 2017 utfallet av emissionen som gjordes i december 2016 och berättade då även att arbetet med att notera företaget på First North under 2017 nu intensifieras.

I management ingår bland annat Joachim Berner (styrelseordförande), tidigare VD och chefredaktör för DN, chefredaktör för Expressen, VD för Lowe Brindfors.

Uppdatering: I slutet av april 2017 meddelade Seafire Capital att de ska göra en publik nyemission på 15 Mkr och i samband med det notera sig på First North.

Uppdatering: I mitten av augusti 2017 upprepar Seafire att de ska notera sig under 2017. Man meddelade vidare att Mats Gullbrandsson, tidigare Senior Partner på CapMan Buyout, går in som Managing Partner och investeringschef. Peter Friberg har rekryterats som ny ekonomichef.

Uppdatering: Seafire Capital noteras på NGM Nordic-MTF den 10 november 2017.

Uppdatering: Seafire säger till Nyemissioner.se den 10 november att man inom kort återkommer med nytt planerat noteringsdatum, men att indikationen är omkring den 15 november 2017.

Uppdatering: Listningsdatum är fastställt till den 16 november 2017.

Uppdaterat: 2017-11-16

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss