Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Raybased AB
Raybased AB

Raybased AB
Nohabgatan 18 A
461 53 Trollhättan

Hemsida:

www.raybased.com

Verksamhet:

Raybased erbjuder ett trådlöst system för intelligent styrning av funktioner och energikontroll i kommersiella fastigheter.

Ägare:

Innan nyemissionen inför noteringen; Jan Ryderstam 28,6 %, Jonny Sandberg 10,1 %, Coger Management AB 8,6 %, Lars Elmberg 7,3 %, Gun-Louise Hogmalm 6,3 %, Rickard Holmberg 6,3 %, Övriga 36 aktieägare 32,8 %.

Lista:

Spotlight

Status:

Genomförd

Tid:

8 januari 2016

Värdering:

Uppdatering: 30,4 Mkr post money.

21 Mkr pre-money och 28,3 Mkr post money om emissionen inför noteringen fulltecknas.

Övrigt:

I början av oktober 2015 meddelades att Raybased ska notera sig på Aktietorget under hösten.

Uppdatering: Raybased gör en nyemission under november-december 2015 och noterar sig på Aktietorget den 18 januari 2016.

Uppdatering: Intresset för emissionen inför noteringen var stort och bolaget använde därför en övertilldelningsoption på ca 2 Mkr.

Uppdatering: Raybased börjar handlas den 8 januari 2016.

Uppdaterat: 2016-01-08

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss