Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Quickbit eu AB
Quickbit eu AB

Quickbit eu AB
Birger Jarlsgatan 60 6tr
114 29 Stockholm

Hemsida:

quickbit.eu

Verksamhet:

Quickbit eu tillhandahåller lösningar för näthandlare så att deras kunder på enkelt och tryggt sätt kan hantera kryptovalutor, såsom Bitcoin och Etherum.

Ägare:

Uppdatering: FrontOffice Nordic AB 10,3 %, efter att i mitten av mars 2019 ha köpt 2 miljoner aktier.

Uppdatering: FrontOffice 6,91 %.

Uppdatering: I början av juli 2018 köper FrontOffice aktier i Quickbit av andra ägare och äger efter det 6 % av aktierna. Exklusive teckningsoptioner.

Uppdatering: När Quickbit under våren 2018 köper Rockmint med aktier blir säljaren delägare; Celoxo Limited 6,86 %

Uppdatering: FrontOffice Nordic AB 2,72 %, efter att ha ökat sitt innehav i mars 2018.

Uppdatering: I början av mars 2018 ökade Abelco Investment Group sitt ägande med 1 500 000 aktier, till totalt 4 875 000 aktier. Säljare var 4X Kapital AB.

Abelco Investment Group AB 6,4 %.

Lista:

NGM Nordic SME

Status:

Genomförd

Tid:

11 juli 2019

Värdering:

Uppdatering: 207,1 Mkr post money, exkl teckningsoptioner.

Uppdatering: 191,1 Mkr pre-money och 207,1 Mkr post money om emissionen i juni 2019 fulltecknas. Exklusive teckningsoptioner. 3,20 kr per aktie.

Uppdatering: 2,40 kr per aktie i mitten av februari 2019 när FTCS Intressenter AB var med i en kvittningsemission.

Uppdatering: 2,40 kr per aktie, då FrontOffice i slutet av mars 2018 köpte aktier.

Uppdatering: 2,40 kr per aktie, då Abelco i början av mars 2018 köpte aktier av 4X Kapital.

84,4 Mkr (16 kr per aktie) i början av juli 2017 då Abelco Investment Group investerade.

Övrigt:

I början av juli 2017 meddelade Abelco Investment Group att de köper 6,4 % av aktierna i Quickbit. Quickbit har för avsikt att genomföra en ägarspridning under tredje kvartalet 2017, varefter bolaget ämnar notera sin aktie på någon av MTF-marknadsplatserna.

Uppdatering: I mitten av september 2017 meddelade Abelco Investment Group att Reinhold Konnander tillträder som vd för Quickbit. Planerna på en notering upprepades i samband med detta.

Uppdatering: I mitten av oktober 2017 höll Quickbit en extra bolagsstämma där man bestämde att göra en split samt bestämde regler för emissioner. Dvs ett steg till har tagits för att genomföra noteringen.

Uppdatering: I mitten av oktober 2017 säger Quickbits vd att bolaget kommer att notera sig i slutet av fjärde kvartalet 2017 eller början av första kvartalet 2018. Innan detta ska en nyemission göras.

Uppdatering: I slutet av oktober 2017 framgår det i en eventinbjudan Quickbit ska göra en nyemission och sedan lista sig på NGM Nordic-MTF.

Uppdatering: I början av november 2017 meddelade Quickbit att de har lämnat in en ansökan om notering på NGM Nordic-MTF. De skriver även att de i god tid inför noteringen ska göra en nyemission.

Uppdatering: I början av december 2017 ska Quickbit göra tre olika emissioner, där i alla fall en av dem är planerad till januari 2018. En notering sker sannolikt efter att emissionerna är genomförda.

Uppdatering: I början av februari 2018 skriver Abelco att tidsplanen för Quickbits noteringsemission och notering är första kvartalet 2018.

Uppdatering: Under slutet av april 2018 meddelade QuickBit att de köper Rockmint Limited i Gibraltar för 9,6 Mkr som betalas i form av 4 miljoner aktier (till kursen 2,40 kr), vilket ger en utspädning på ca 6,86 %.

Uppdatering: I slutet av maj 2018 skriver Abelco om Quickbits notering "...ser vi med förhoppning fram emot en accelererad process och en lyckosam börsnotering utan vidare fördröjningar.". Återstår att se vad det faktiskt innebär i tid.

Uppdatering: Jörgen Eriksson, nyutsedd vd för QuickBit eu AB, kommenterade i slutet av augusti 2018 bolagets listningsprocess.

“QuickBit har tidigare gjort uttalanden kring listning av bolaget på lämplig handelsplats under året 2018. Verksamheten har under våren och sommaren utvecklats i en riktning och omfattning som avvek från de planer som Bolaget tidigare presenterat. Särskilt har Bolagets verksamhet och etableringen av det operativa dotterbolaget i Gibraltar prioriterats. Ledningen och styrelsen gjorde bedömningen att listning inte kunde bli aktuell innan dessa åtgärder genomförts.

Dessa förändringar har nu hanterats, och vi kan därmed återigen fokusera på listningprocessen på en lämplig handelsplats. Vi ser fram emot att inom kort presentera vår växande verksamhet på ett tydligt och genomarbetat sätt, och intensifierar därmed förberedelserna för listning av QuickBit, med målet att detta ska ske före årets slut.”

Uppdatering: I mitten av december 2018 skrev Quickbit att de ska notera sig så snart som möjligt och att det ska föregås av en spridningsemission.

Uppdatering: Under det fjärde kalender-kvartalet 2018 hade Quickbit en omsättning på 477 Mkr med ett resultat efter finansiella poster på 3 Mkr. Omsättning är i princip samma sak som mängden kryptovaluta bolaget har processat.

Uppdatering: I mitten av mars 2019 köpte FrontOffice Nordic AB 2 miljoner befintliga aktier av en ej namngiven säljare, betalning med nyemitterade FrontOffice-aktier.

Uppdatering: I början av april 2019 skriver Abelco att Quickbit ska noteras i närtid, arbetet med en noteringsansökan är i slutfas.

Uppdatering: I juni 2019 gör bolaget en emission. I början av den månaden har väntar bolaget på att få sin noteringsansökan godkänd.

Uppdatering: Quickbit noteras på NGM Nordic MTF den 11 juli 2019.

Uppdaterat: 2019-07-11

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss