Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Profoto Holding AB
Profoto Holding AB

Profoto Holding AB
Landsvägen 57
172 65 Sundbyberg

Hemsida:

profoto.com

Verksamhet:

Profoto grundades för mer än 50 år sedan och har sedan dess varit världsledande inom ljussättningsprodukter för professionella fotografer genom att driva innovation och medvetenhet kring hur man skapar bättre bilder genom ljus.

Ägare:

Profoto Invest AB 100 %

Lista:

Nasdaq Stockholm

Status:

Genomförd

Tid:

1 juli 2021

Värdering:

2,64 Mdkr vid noteringen, 66 kr per aktie.

Övrigt:

I mitten av juni 2021 meddelade Profoto att de ska noteras på Nasdaq Stockholm i slutet av juni 2021. Inför detta kommer en IPO att göras bestående av befintliga aktier.

Erbjudandet förväntas bestå av befintliga aktier i bolaget som erbjuds av huvudägaren Profoto Invest AB. Före erbjudandet innehas samtliga aktier i bolaget av huvudägaren där Anders Hedebark, Helén Hedebark, Conny Dufgran och, till en mindre del, bland annat styrelseledamöter och ledande befattningshavare i bolaget är aktieägare. Omedelbart efter ett eventuellt genomförande av erbjudandet kommer huvudägaren att skifta ut kvarvarande aktier i bolaget (det vill säga de aktier som inte säljs i erbjudandet) till aktieägarna i huvudägaren.

Lannebo Fonder, Svolder AB, Herenco Holding och Strand Kapitalförvaltning har åtagit sig att förvärva aktier i Erbjudandet för ett belopp om 500 Mkr till ett pris om 66 kronor per aktie, motsvarande ett marknadsvärde på bolagets utestående aktier om 2,64 Mdkr.

Uppdatering: Profoto noteras på Nasdaq Stockholm den 1 juli 2021.

Uppdaterat: 2021-07-01

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss