Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Hotel Insider Plc
Hotel Insider Plc

Hotel Insider Plc
Suite 48 88-90 Hatton Garden
London, UK

Hemsida:

www.hotelinsider.com

Verksamhet:

Hotel Insider erbjuder en tjänst som riktar sig mot en global marknad för hotellreservationer och kringliggande tjänster. Hotel Insider Plc verksamhet bedrevs tidigare i Prettyclose AB.

Ägare:

Uppdatering: Efter emissionen i maj 2017; Abelco Investment Group 5,38 %.

Abelco Investment Group AB investerade under januari 2017.

Lista:

Annat

Status:

Kommande

Tid:

Slutet av andra kvartalet 2020

Värdering:

Uppdatering: 23,8 Mkr pre-money 31,2 Mkr post money om emissionen i juni-augusti 2018 fulltecknas.

46,5 Mkr post money efter emissionen i maj 2017, 4 kr per aktie.

I januari 2017 gjordes en emission till 3,20 kr per aktie.

Övrigt:

Abelco Investment Group AB investerade 2 Mkr i Prettyclose i januari 2017 och meddelade då att Prettyclose siktar på en notering innan sommaren 2017, och inför det göra en publik nyemission.

Uppdatering: I Abelco Investment Groups listningsmemorandum i maj 2017 framgår att Prettyclose gjorde en nyemission till 3,20 kr per aktie och en i maj 2017 till 4 kr per aktie. En notering är nu planerad till andra halvåret 2017.

Uppdatering: I mitten av november 2017 skriver Abelco att Prettyclose är något sena i sin lansering. Tjänsten har även bytt namn till Hotel Insider.

Uppdatering: I början av februari 2018 meddelade Abelco att verksamheten i Prettyclose AB har flyttats till Hotel Insider Plc. En nyemission är aktuell under andra kvartalet 2018, där Abelco deltar och dess aktieägare ska erbjudas att delta. En notering är planerad till fjärde kvartalet 2018.

Uppdatering: Hotel Insider gör en emission under juni-augusti 2018.

Uppdatering: I början av september 2018 skriver Abelco "Planerar för notering 2019, viss osäkerhet i tidpunkten beroende på hur snabbt verksamheten utvecklas."

Uppdatering: I början av april 2019 skriver Abelco att Hotel Insider ska noteras senast första kvartalet 2020.

"Efter ett omtag av den tekniska plattformen och ett delvis förändrat erbjudande, bygger nu Hotel Insider upp verksamheten mer fokuserat än tidigare."

Uppdatering: I mitten av juli 2019 skriver delägaren Abelco "Noteringsplanen ligger kvar men en notering kommer sannolikt ske först i slutet av Q2 2020."

Uppdaterat: 2019-07-15

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss