Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Power & Tower Holding AB
Power & Tower Holding AB

Power & Tower Holding AB
Grev Turegatan 21
114 38 Stockholm

Hemsida:

www.powertower.se

Verksamhet:

Power & Tower är verksamt inom infrastruktur i Nordamerika, där man drar fiberkabel och elkablar. Företaget specialiserar sig på horisontell styrbar borrning för att lägga kabel.

Ägare:

Uppdatering: Innan nyemissionen inför noteringen; Jeffrey Williams 61,54 %, Robert Cox 24,85 %, B18 Invest AB 8,74 %, Big Ben Ventures AB 0,87 %, Övriga aktieägare 4,00 %.

Uppdatering: New Equity Venture International AB 23 %.

New Equity Venture International AB 25,12 %.

Lista:

NGM Nordic SME

Status:

Inställd

Tid:

Slutet av 2019 är nog förhoppningen

Värdering:

Uppdatering: 40,7 Mkr pre-money och 51,5 Mkr post money om emissionen under juni-september 2018 fulltecknas.

Uppdatering: 36,2 Mkr pre-money och 40,7 Mkr post money om emissionen inför noteringen fulltecknas.

15,9 Mkr post money vid en riktad emission på 1,55 Mkr i januari 2017.

Övrigt:

New Equity Venture International AB meddelade i början av november 2016 att de tillsammans med annan part grundar ett nytt bolag. I slutet av november 2016 meddelar man att företaget heter Power & Tower Holding AB, och att det köper Power and Tower Technologies och Kerr Electrical Technologies.

Företagen är verksamma inom infrastruktur i Nordamerika, med att dra fiberkabel och elkabel. De är specialiserade på horisontell styrbar borrning och har kunder som Google, AT&T, Sprint, FPL, Verizon och Ericsson.

Någon noteringsplan har inte meddelats, men NEVI brukar hjälpa företag de investerar i att notera sig.

Uppdatering: Power & Tower Holding gjorde en riktad nyemission på 1,55 Mkr i januari 2017.

Uppdatering: I slutet av maj 2017 meddelade New Equity Venture International att Power & Tower inte utvecklats enligt plan och att man överväger om man ska lämna investeringen eller vara med i en framtida omstrukturering. Den planerade noteringen känns hur som helst inte längre aktuell i närtid.

Uppdatering: Power & Tower gör en mindre nyemission under första halvan av september 2017 och ska efter det ansöka om notering på någon av MTF-listorna, möten har hållits med två av marknadsplatserna.

I juli 2017 förvärvades Southern Engineering & Construction Corp. (SECC).

Uppdatering: "Power & Tower Holding AB har tecknat ett köpekontrakt för att förvärva 100 % av aktierna i en konkurrent inom fiberläggning på svenska marknaden. Köpeskillingen uppgår till 7 075 KSEK och betalas genom 2 333 334 B-aktier till teckningskursen 3 SEK per aktie i en riktad nyemission samt kontant betalning 75 KSEK."

"I köpeavtalet ingår anläggningskontrakt till ett ordervärde på totalt 90 MSEK som löper över 18 månader kontraktet förväntas generera en marginal om drygt 10 MSEK."

Uppdatering: Tiden går och ingenting har hörts från bolaget och deras notering.

Uppdatering: Vi läser i slutet av 2017 på Systemhus ABs hemsida att Power & Tower Holding AB inte köper Fiber Solution Nordic AB för 7 Mkr som planerat. Systemhus AB skriver "köparen hade dock inte kapacitet att genomföra förvärvet".

Uppdatering: I slutet av december 2017 skriver Power & Tower att emissionen blev fulltecknad, där vd och styrelse tecknade ca 50 %.

Bolaget skriver vidare "...registeringen av aktier för det omvända förvärvet av den amerikanska verksamheten så har processen dragit ut på tiden mer än förväntat, men nu ligger ärendet för registrering av nya aktieägare och det omvända förvärvet inne hos Bolagsverket.

Vidare skriver man "Styrelsen har beslutat att inte genomföra det tidigare annonserade förvärvet av en svensk konkurrent inom fiberläggning, Nordic Fiber, på grund av oklarheter som framkom vid due diligence."

Bolaget skriver vidare att de ska göra en noteringsemission i början av 2018 och sedan lista sig på NGM Nordic-MTF.

Uppdatering: I slutet av maj 2018 meddelas att en emission ska göras under juni 2018 och en notering på NGM Nordic-MTF under september 2018.

Uppdatering: Power & Tower förlängde sin emission till september 2018. Bolaget har inte ansökt om notering utan det är något man har för avsikt att göra.

Uppdatering: I slutet av augusti 2019 meddelade Power & Tower att de ska inleda en noteringsprocess i början av hösten 2019. När man förväntar sig att denna process ska leda till att en notering faktiskt kan genomföras framgår inte, även om man kan gissa att de hoppas att det ska ske under hösten 2019.

Uppdaterat: 2023-01-18

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss