Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i PolarCool AB
PolarCool AB

PolarCool AB
Scheelevägen 2
223 81 Lund

Hemsida:

www.polarcap.com

Verksamhet:

PolarCool är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB har tidigare kallats IQool Technologies AB.

Ägare:

BrainCool AB 100 %, som ska dela ut aktierna till sina aktieägare.

Lista:

Spotlight

Status:

Genomförd

Tid:

27 november 2018

Värdering:

Uppdatering: 86,1 Mkr post money.

72 Mkr pre-money och 90 Mkr post money om emissionen inför noteringen fulltecknas.

Övrigt:

BrainCool AB meddelade i mitten av december 2015 att de har beslutat att starta ett dotterbolag med fokus på applikationen avseende medicinsk kylning vid hjärnskakning i samband med idrottsutövning. Bolaget överväger både en utdelning/notering och en försäljning.

Uppdatering: I mitten av oktober 2016 meddelade Braincool AB att de sätter upp företaget IQool Technologies AB för verksamheten. De ska dela ut aktierna till sina aktieägare och sedan notera bolaget under andra eller tredje kvartalet 2017.

Uppdatering: Företagets namn är nu PolarCool AB.

Uppdatering: Tidsplanen för när PolarCool ska noteras är justerad till andra halvåret 2017, det framgår av Braincools memorandum i maj 2017.

Uppdatering: I slutet av november 2017 meddelade BrainCool att noteringen ska ske "på sikt". Någon förklaring till att den tidigare tidsplanen ställts in framgick inte.

Uppdatering: I slutet av juni 2018 har styrelsen i Braincool AB beslutat om att kalla till extra bolagsstämma för att dela ut Polarcool AB. Planen är att notera Polarcool på Spotlight under hösten 2018.

Uppdatering: Planerad första handelsdag på Spotlight är den 26 oktober 2018.

Uppdatering: Planerad första handelsdag på Spotlight är den 7 november 2018.

Uppdatering: Planerad första handelsdag på Spotlight är den 14 november 2018.

Uppdatering: Planerad första handelsdag på Spotlight är den 27 november 2018.

Uppdaterat: 2018-11-27

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss