Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Parans Solar Lightning AB
Parans Solar Lightning AB

Parans Solar Lightning AB
Kämpeg. 4
41104 Göteborg

Hemsida:

www.parans.com

Verksamhet:

Parans har utvecklat ett system som gör det möjligt att leda in äkta solljus till delar av byggnader dit ljus från vanliga fönster inte når.

Ägare:

Lista:

First North

Status:

Kommande

Tid:

2021 är sannolikt

Värdering:

Övrigt:

Parans Solar Lightning är noterat på Spotlight men meddelade i mitten av maj 2020 att de siktar på att byta till First North under 2020.

"Genom Parans nyligen offentliggjorda affär med kinesiska Qinqdao Photon Technology (QPT) går bolaget in i en ny intensiv fas i sin utveckling. Bolaget får en starkare ägarbas, starkare finansiell ställning och betydande internationella affärer.

Styrelsen har därför beslutat att utreda förutsättningarna för listning på Nasdaq First North Growth Market. Ett sådant listbyte har bedömts gynnsamt för aktieägarna, och skapar bättre förutsättningar för att göra bolaget attraktivt för en bredare investerarbas. Listbytet bedöms kunna ge förutsättningar för ökad likviditet i aktien och kan underlätta för institutionella och internationella investerare att bli aktieägare i bolaget."

Uppdatering: Parans utsåg i slutet av juni 2020 Wildeco till Certfied Adviser inför ansökan om listbyte till Nasdaq First North Growth Market. Ansökan planeras inlämnas under andra halvåret 2020.

Uppdatering: Vi har kommit till den 30 december 2020 och Parans har inte lämnat in någon ansökan om listning på First North ännu.

Uppdaterat: 2020-12-30

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss