Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i OssDsign AB
OssDsign AB

OssDsign AB
Virdings Allé 2
754 50 Uppsala

Hemsida:

www.ossdsign.com

Verksamhet:

OssDsign är ett svenskt medicintekniskt företag som utvecklar och tillverkar regenerativa implantat för förbättrad läkning av bendefekter.

Ägare:

Uppdatering: Karolinska Development AB 24,55 %, SEB Venture Capital/SEB AB 21,06 %, Fouriertransform AB 17,83 %, KCIF Co- Investment Fund 3,77 %, Almi Invest Östra Mellansverige 3,11 %, TAMT 2,42 %, Håkan Engqvist 1,83 %, Thomas Engstrand 1,83 %, INNOVALTO 2017-2018 1,77 %, Rothesay Ltd 1,73 %, Övriga 20,1 %.

I erbjudandet inför noteringen tillkommer bland annat Lancelot Asset Management, Consensus Asset Management, Handelsbanken Fonder och Alto Invest.

Svenska privatinvesterare och det franska investmentbolaget Alto Invest deltog i nyemissionen i februari 2019.

Lista:

First North

Status:

Genomförd

Tid:

24 maj 2019

Värdering:

Uppdatering: Post money-värdering oklar. Emission fulltecknad men ännu ingen bekräftelse om övertilldelning används.

336 Mkr pre-money och 510,0 Mkr post money om hela emissionen inkl övertilldelning fulltecknas.

Övrigt:

OssDsign meddelade i mitten av februari 2019 att de har tagit in 64 Mkr i en investeringsrunda där svenska privatinvesterare samt det franska investmentbolaget Alto Invest deltog. Man säger vidare att man nu påbörjar processen att notera sig på First North under 2019.

Uppdatering: OssDsign presenterar sig för småsparare i början av maj 2019.

Uppdatering: OssDsign noteras på First North den 24 maj 2019.

Uppdaterat: 2019-05-24

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss