Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Orezone AB
Orezone AB

Orezone AB
Södra Allégatan 13
413 01 Göteborg

Hemsida:

www.orezone.se

Verksamhet:

Orezone är ett rent prospekteringsbolag vars syfte är att bedriva så kallad gräsrotsprospektering, vilket innebär prospektering i väldigt tidiga faser av ett gruvprojekts utveckling.

Ägare:

Archelon AB 81 %, som under slutet av 2014 delar ut knappt hälfen (46,4 %) av detta innehav till sina aktieägare.

Lista:

Spotlight

Status:

Genomförd

Tid:

22 juni 2015

Värdering:

Uppdatering: 11,2 Mkr blev post-money-värderingen, exkl teckningsoptioner.

7 Mkr pre-money och 14 Mkr post money om emissionen under mars 2015 fulltecknas. Exkl teckningsoptioner.

Övrigt:

Archelon AB meddelar i slutet av oktober 2014 att de äger och delar ut aktier i Orezone AB. Ingenting sägs om en notering, vilket dock lär vara hela poängen med att dela ut aktierna.

Uppdatering: En notering under 2015 är aktuell, mest sannolikt på Aktietorget.

Uppdatering: Orezone gör en nyemission under mars 2015.

Uppdatering: Orezones notering på Aktietorget är planerad till den 11 maj 2015.

Uppdatering: Första dag för handel är justerad till 28 maj 2015.

Uppdatering: Första dag för handel är justerad till 17 juni 2015.

Uppdatering: Första dag för handel är justerad till 22 juni 2015.

Uppdaterat: 2015-06-22

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss