Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Nivika Fastigheter AB
Nivika Fastigheter AB

Nivika Fastigheter AB
Ringvägen 38
331 32 Värnamo

Hemsida:

www.nivika.se

Verksamhet:

Nivika Fastigheter är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag som förvärvar och förvaltar fastigheter primärt i Jönköping, Värnamo och Växjö.

Ägare:

Santhe Dahl 18,5 %

Lista:

Nasdaq Stockholm

Status:

Kommande

Tid:

Fjärde kvartalet 2021

Värdering:

1 621,6 Mkr post money vid en nyemission på 300 Mkr i december 2019.

Övrigt:

I mitten av september 2020 meddelade Nivika Fastigheter att de satt upp nya mål som sträcker sig till 2024 och det inkluderar en börsnotering år 2022.

"De nya målsättningarna innebär att fastighetsportföljens värde år 2024 ska uppgå till SEK 10 miljarder, där 60% av portföljens värde ska bestå av bostäder. Utöver detta har Nivika också som mål att genomföra en börsintroduktion under 2022."

Uppdatering: I början av juli 2021 investerade Investment AB Öresund 75 Mkr i Nivika. Nivika meddelade då även att tidsplanen för noteringen är fjärde kvartalet 2021.

Uppdatering: I mitten av augusti 2021 fastställde Nivika nya mål i samband med förberedelser för en börsnotering.

"Som ett led i den fortsatta tillväxtstrategin har styrelsen beslutat att revidera Nivikas målsättningar och har nu satt nya mål som sträcker sig till 2025.

Nivikas främsta verksamhetsmål är att fastighetsportföljens värde i slutet av år 2025 ska uppgå till SEK 12 miljarder, där 60% av portföljens värde ska bestå av bostäder och samhällsfastigheter. Tillväxten skall ske med bibehållen lönsamhet."

Uppdaterat: 2021-08-19

Nyemissioner

Inga tidigare nyemissioner finns.

Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss