Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Nilar International AB
Nilar International AB

Nilar International AB
Stockholmsvägen 116 B
187 30 Täby

Hemsida:

www.nilar.com

Verksamhet:

Nilar utvecklar, tillverkar och säljer nickel-metallhydridbatterier (NiMH). Bolagets batterier har hög kapacitet och framför allt lång livslängd vilket ger en bra kostnadskalkyl. Batterierna lämpar sig för att lagra solenergi i hemmet, för industrier, för att balansera elnätet, för laddning av elbilar. Batteriet lämpar sig inte för bilar och andra mobila applikationer.

Ägare:

Bland de större ägarna finns Fjord Capital Partners och MP Pensions gröna investeringsportfölj Climate Delta. I maj 2019 tillkom bland annat Första AP-fonden och AFA Försäkringar.

Lista:

First North

Status:

Genomförd

Tid:

30 april 2021

Värdering:

Uppdatering: 2 287,5 Mkr pre-money och 3,15 Mdkr post money.

Uppdatering: 3,15 Mdkr post money om hela noteringsemissionen inkl övertilldelning fulltecknas.

800 Mkr år 2017 och nästan 1,5 Mdkr efter kapitalanskaffningen i maj 2019.

Övrigt:

I mitten av maj 2019 säger bolaget till Di att de ska notera sig på First North inom ett år. Bolaget har precis tagit in 327 Mkr där Första AP-fonden och AFA Försäkringar var ledande investerare.

Uppdatering: I slutet av september 2020, efter att det varit tyst sedan januari 2020 vad gäller pressmeddelanden, skickade Nilar ut ett pressmeddelande kring covid-19. Något svårt att exakt förstå vad budskapet är. Man tar upp att det varit oroväckande för folk och att verksamheten ibland stannat av och att branschen redan är pressad. Vidare tar man upp hur man anpassat lokalerna och arbetet under året och avslutar med att man ändå tror på framtiden.

Uppdatering: I början av oktober skriver Di att Nilar tecknar ett lån om 47 MEUR (490 Mkr) från Europeiska investeringsbanken. Ska gå till att bygga ut och öka produktionen i Gävle. Angående en notering säger styrelseordförande Michael Obermayer ”Vi kommer helt säkert att noteras på börsen, men jag kan inte säga när”.

Uppdatering: I mitten av april 2021 meddealde Nilar att de gör en noteringsemission på 750 Mkr och noterar sig på First North.

AFA Försäkring, BNP Paribas Energy Transition Fund, Fjärde AP-fonden (AP4), Första AP-fonden (AP1), Handelsbanken på uppdrag av flera fonder och Länsförsäkringar Fondförvaltning har åtagit sig att förvärva aktier i Erbjudandet om högst cirka 489 miljoner kronor baserat på en värdering upp till cirka 3,15 miljarder kronor (marknadsvärde för samtliga utestående aktier i Bolaget efter Erbjudandet, inklusive fullt utnyttjande av sedvanlig övertilldelningsoption).

Uppdatering: Nilar noteras på First North den 30 april 2021.

Uppdaterat: 2021-04-30

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss