Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Netmore Group AB
Netmore Group AB

Netmore Group AB
Strandbergsgatan 61 3tr
112 51 Stockholm

Hemsida:

netmore.se

Verksamhet:

Netmore är en mobiloperatör som når hela Sverige och genom eget mobilnät ger sina kunder möjlighet att påverka täckning, kapacitet och pris. Netmore Group AB hette tidigare North net connect AB.

Ägare:

Uppdatering: De största ägarna innan nyemissionen inför noteringen; Advanced Research Sweden AB 46,78 %, Miranet AB (Johan Jobér) 15,89 %, LMK Forward AB 9,69 %, Johan Jobér 8,12 %, iTeeCOACH AB (Rolf Norberg) 7,16 %

Advanced Research Sweden 33,00 %, Miranet AB 20,00 %, LMK Forward AB 12,00 %, Johan Jobér 10,00 %, ITeeCOACH AB 9,10 %, Mats Ragnarsson 4,20 %, eiisy International AB 3,60 %, Per Sörman Konsult AB 1,60 %, Rödgötören AB 1,60 %, Christian Jungefeldt Förs 1,60 %, Peter Bäckbom AB 1,60 %, Malakit AB 1,00 %, Michael Deresjö 0,50 %.

Lista:

First North

Status:

Genomförd

Tid:

14 juli 2017

Värdering:

Uppdatering: 76 Mkr post money.

52 Mkr pre-money och 76 Mkr post money vid emissionen inför noteringen. 86 Mkr post money om även ytterligare emission fulltecknas.

Övrigt:

North net connect planerar att notera sig på First North under andra kvartalet 2017. Presenterar sig för investerare i slutet av maj 2017.

North net connect noterar sig på First North den 26 juni 2017.

Uppdatering: Den 22 juni meddelade företaget att deras notering blir försenad. Bolaget skriver "Listningen var preliminärt planerad till den 26 juni 2017 men kommer att bli försenad mot bakgrund av Nasdaqs hantering av Bolagets ansökan om listning pågår, samtidigt som sena inbetalningar från tecknare gör det omöjligt att hinna med registrering för att säkerställa att alla nya aktieägare ska hinna få leverans av sina aktier och teckningsoptioner till sina respektive depåer innan den 26 juni.".

Uppdatering: North net connect börjar handlas på First North den 14 juli 2017.

Uppdaterat: 2017-07-14

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss