Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i MultiDocker Cargo Handling AB
MultiDocker Cargo Handling AB

MultiDocker Cargo Handling AB
Saltängsgatan 15
602 22 Norrköping

Hemsida:

multidocker.com

Verksamhet:

MultiDocker utvecklar, tillverkar och säljer maskiner och lösningar för lasthantering i hamnar och lastterminaler.

Ägare:

Innan nyemissionen inför noteringen; Skärgårdshavet 61,4 %, LMK Forward AB 9,1 %, Lars Wingefors AB 4,9 %, Capensor Capital AB 4,2 %, Nordica Life (Bermuda) Ltd 2,3 %, EKKG Stockholm AB 2,3 %, Dividend Sweden AB 2,3 %, Övriga (ca 3500) 13,7 %.

Skärgårdshavet AB är huvudägare. Dividend Sweden AB köpte under augusti 2016 en del aktier och delar ut 90 % av dessa till sina aktieägare.

Lista:

NGM Nordic SME

Status:

Genomförd

Tid:

12 januari 2017

Värdering:

88,3 Mkr pre-money och 111,3 Mkr post money om emissionen inför noteringen fulltecknas. Samt 116,3 Mkr post money om även övertilldelningen fulltecknas.

Övrigt:

I mitten av augusti 2016 meddelade Dividend Sweden att de köpte en del aktier i MultiDocker av Skärgårdshavet, och 90 % av dessa aktier ska Dividend dela ut till sina aktieägare för att skapa ägarspridning inför en notering av MultiDocker.

MultiDocker stängde i juni en nyemission om ca 15 MSEK till en begränsad krets investerare ledda av Capensor Capital.

Uppdatering: MultiDocker gör under november 2016 en emission på 23 Mkr, men möjlig övertilldelning på 5 Mkr, inför sin notering på NGM Nordic-MTF.

Uppdatering: Multidocker börjar handlas på NGM Nordic-MTF den 10 januari 2017.

Uppdatering: Multidocker börjar handlas på NGM Nordic-MTF den 12 januari 2017.

Uppdaterat: 2017-01-12

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss