Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Modus Therapeutics Holding AB
Modus Therapeutics Holding AB

Modus Therapeutics Holding AB
Sankt Eriksgatan 117
113 43 Stockholm

Hemsida:

www.modustx.com

Verksamhet:

Modus Therapeutics utvecklar läkemedel, med fokus på behandling av sickle cell disease.

Ägare:

Uppdatering: Karolinska Development 39,5 %, KDev Investments (där Karolinska Development har ägarintressen) 32 %.

KDev Investments AB (som ägs av Karolinska Development AB och Rosetta Capital), Östersjöstiftelsen och Praktikerinvest PE AB är delägare.

Lista:

First North

Status:

Genomförd

Tid:

22 juli 2021

Värdering:

Uppdatering: 103 Mkr post money

70 Mkr pre-money och 103 Mkr post money om emissionen inför noteringen fulltecknas.

Övrigt:

Modus Therapeutics har inte kommunicerat någon noteringsplan. Men i början av december 2016 marknadsför de sig till investerare. Bolaget är vidare ett publikt aktiebolag.

Uppdatering: Vi ser nu att Modus i oktober 2016 meddelade att de ska notera sig och i samband med det göra en nyemission.

Uppdatering: I februari 2017 meddelade bolaget att de gjort en nyemission på 32 Mkr, som tecknades av de befintliga ägarna KDev Investments, Östersjöstiftelsen och Praktikerinvest.

Uppdatering: I juli 2018 meddelade Modus Therapeutics att de slutfört en finansiering på 140 Mkr ledd av HealthCap. HealthCap investerar 60 Mkr i serie A preferens, samtidigt som existerande investerare konverterar utestående konvertibellån till aktier, vilket tillsammans blir 140 Mkr.

Uppdatering: I mitten av mars 2021 meddelade delägaren Karolinska Development att Modus Therapeutics ska notera sig på First North under 2021.

”En börsnotering skulle utgöra ett naturligt nästa steg i Modus Therapeutics utveckling som bolag inför starten av det planerade kliniska prövningsprogrammet inom sepsis / septisk chock, ett potentiellt dödligt tillstånd där behovet av effektiv läkemedelsbehandling är enormt”, sade Karolinska Developments vd, Viktor Drvota.

Uppdatering: Modus Therapeutics ska göra sin IPO under juni 2021 och efter det noteras på First North.

Uppdatering: Modus Therapeutics noteras på First North den 22 juli 2021.

Uppdatering: Modus Therapeutics emission blev fulltecknad och bolaget fick 1 180 nya aktieägare.

"Mot bakgrund av de förlängda handläggningstider som för närvarande råder hos Bolagsverket, beräknas första dag för handel i Modus Therapeutics på First North bli den 29 juli 2021. Bolaget och den legala rådgivaren arbetar på att tidigarelägga första dag för handel, men den är avhängig Bolagsverkets registrering av emissionen."

Uppdatering: Modus Therapeutics noteringsdatum blir 22 juli 2021.

Uppdaterat: 2021-07-22

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss