Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Maven Wireless Sweden AB
Maven Wireless Sweden AB

Maven Wireless Sweden AB
Torshamnsgatan 39 A
164 40 Kista

Hemsida:

mavenwireless.com

Verksamhet:

Maven Wireless erbjuder lösningar för trådlös inomhustäckning. Produkterna säkerställer trådlös täckning för såväl kritiska tjänster som konsumenttjänster och används i tunnlar, tåg, tunnelbanor, arenor, byggnader och mer.

Ägare:

Lista:

First North

Status:

Genomförd

Tid:

10 juni 2021

Värdering:

Uppdatering: 660 Mkr post money.

600 Mkr pre-money och 660 Mkr post money om hela erbjudandet inkl övertilldelning fulltecknas inför noteringen. 13 kr per aktie.

Övrigt:

Maven Wireless noteras på First North den 10 juni 2021. IPO består av både nya och befintliga aktier.

Uppdatering: Maven Wireless fick 3 200 nya aktieägare i noteringserbjudandet.

Uppdaterat: 2021-06-10

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss