Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i MatHem i Sverige AB
MatHem i Sverige AB

MatHem i Sverige AB
Östermalmsgatan 87 A
114 59 Stockholm

Hemsida:

www.mathem.se

Verksamhet:

Mathem är en livsmedelsbutik på nätet med hemkörning av maten.

Ägare:

Uppdatering: Kinnevik 38 %, efter en nyemission och köp av befintliga aktier i februari 2019.

Uppdatering: Clas Ohlson AB blev i december 2017 ägare till 10 % efter en nyemission.

Uppdatering: Efter nyemission i january 2017; Verdane Capital 36 %, Bestseller 21 %, grundarena Karolin och Tomas Kull 12 %, Karl-Johan Persson 10 %, Ferd 6 %, Erik Mitteregger 3 %.

Verdane Capital 51 %, Tomas och Karolin Kull (via bolag) 18 %, Karl-Johan Persson (via bolag) 9 %, Erik Mitteregger (via bolag) 3 %, Wealth Services Management 3 %, Net Departo Toshi 3 %, Stefan Krook (via bolag) 2 %, Rite Internet Ventures 1 %, Jakob Tolleryd (via bolag) 1 %, Övriga aktieägare 8%.

Lista:

Nasdaq Stockholm

Status:

Kommande

Tid:

2022-2023

Värdering:

Uppdatering: 2 368 Mkr post money efter en nyemission på 400 Mkr i februari 2019 (där även befintliga aktier för 500 Mkr bytte ägare).

Uppdatering: 1,86 Mdkr post money, efter en nyemission på 160 Mkr i januari 2017.

1,25 Mdkr vid en nyemission i juli 2015.

Övrigt:

Staffan Mörndal på Verdane Capital sade i början av oktober 2015 att de planerar att börsnotera Mathem inom några år.

Uppdatering: I mitten av november 2015 skriver DI att finansmannen Erik Mitteregger blir ny ordförande för Mathem och att detaljhandelsproffset Cecilia Marlow blir invald i styrelsen.

Uppdatering: Staffan Mörndal på Verdane Capital sade i slutet av april 2016 att Mathem ska börsnoteras år 2018.

Uppdatering: I januari 2017 gjorde Mathem en nyemission på 160 Mkr. Efter nyemissionen äger det norska investmentbolaget Ferd 6 % och Erik Mitteregger 3 %.

Tomas Kull säger att den senaste kapitalrundan täcker Mathems behov av externt kapital för "flera år" framöver. På frågan om det innebär att de nu inte längre aktivt söker kapital blir svaret att "Absolut. Vår plan är att verksamheten ska gå 'break even' i slutet av året".

Uppdatering: Mathem-grundaren Tomas Kull säger i slutet av oktober 2017 att grundplanen är en börsnotering. Men han vill inte uppge någon specifik tidsplan.

Uppdatering: I december 2017 meddelades att Clas Ohlson AB och Mathem inleder ett strategiskt samarbete och att Clas Ohlson AB köper 10 % av Mathem via en nyemission.

Uppdatering: I slutet av februari 2018 köper Mathem upp Fruktbudet, som under 2017 omsatte 175 Mkr.

Uppdatering: Den sista augusti 2018 skriver Breakit på sin skvallersida att man hör att Mathem lika gärna kan säljas utanför börsen.

Uppdatering: I början av februari 2019 säger Breakit i sin podcast att Mathems planer nu är att "kanske" notera sig till hösten 2019. Efter att ha varit en framgångssaga så har konkurrensen, i många fall från traditionella bolag, gjort att Mathem har fått det tuffare.

Uppdatering: I mitten av februari 2019 meddealde Kinnevik att de har åtagit sig att investera 900 Mkr i Mathem, där 400 Mkr är i form av en nyemission och 500 Mkr i form av att befintliga ägare säljer aktier. Kinnevik blir här med ägare till 38 %. Clas Ohlson är den enda storägaren som inte sålt några aktier i denna transaktion.

Uppdatering: I mitten av oktober 2020 skrev Di att de hör spekulationer från aktörer på aktiemarknaden om att Mathem kan komma att börsnoteras inom 2-3 år.

Uppdaterat: 2020-10-15

Nyemissioner

Inga tidigare nyemissioner finns.

Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss