Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Maha Energy AB
Maha Energy AB

Maha Energy AB
Biblioteksgatan 1
111 46 Stockholm

Hemsida:

www.mahaenergy.ca

Verksamhet:

Maha Energy producerar olja, främst i Kanada. Bolaget köper nedlagda och underpresterande oljekällor, för att sedan tillföra ny teknik för att få en bra produktion. Bolaget har strukturerats om och Maha Energy AB är idag moderbolag. Tidigare var Kanada-bolaget Maha Energy Inc moderbolag.

Ägare:

Uppdatering: Våren 2016; Ledning och styrelse 22 %, Svenska investerare 65 %, resten ägs av intressenter i Mellanöstern och resten av världen. Total a 100 aktieägare.

Aktieägare i Skandinavien tillkom vid en nyemission i maj 2014. I samband med noteringen görs en affärer med Palliser, där deras aktieägare blir aktieägare i Maha Energy.

Lista:

First North

Status:

Genomförd

Tid:

29 juli 2016

Värdering:

Uppdatering: Pris per aktie blev 4,75 kr

Uppdatering: 906-1001 Mkr pre-money (19-21 kr per aktie) och upp till 175 Mkr tillkommer i nyemissionen inför noteringen.

1,25 USD per aktie gjordes det en nyemission till i Sverige i maj 2014. Innan noteringen gör företaget ett köp av tillgångar och betalar med aktier. Och en nyemission planeras även.

Övrigt:

Maha Energy noterar sig i slutet av oktober 2014 på TSX Venture Exchange i Kanada, och efter det (innan året är slut) på First North i Stockholm.

Maha Energy gjorde en nyemission på 10 MUSD i maj 2014 till svenska/skandinaviska investerare. I samband med noteringen går Palliser upp i Maha Energy, vilket gör att Maha Energy får en ägarspridning.

Uppdatering: Någon notering har i maj 2015 ännu inte skett och Maha Energys hemsida har inte uppdaterats. Palliser däremot har fått stora ekonomiska problem och har inlett konkursskydd. Någon form av finansiering skulle kommit från Maha Energy, men det verkar ha ställts in. Oklart läge i Maha Energy.

Uppdatering: I början av maj 2016 så visar Maha Energy åter livstecken. Bolaget har strukturerats om och har fått ett nytt svenskt moderbolag, Maha Energy AB. En notering på First North är planerad till trejde kvartalet 2016, och i samband med det ska en nyemission göras.

Uppdatering: Maha Energy noteras på First North den 5 juli 2016.

Uppdatering: Maha Energy noteras på First North den 15 juli 2016.

Garanterna fick ta en stor del av emissionen. För att minska deras börda så erbjöds de att minska sin teckning mot en viss lockup-period mm. Omkring 108 Mkr brutto fick Maha Energy in i sin emission.

Uppdatering: Den 14 juli 2016, dvs dagen innan den planerade noteringen, så meddelade Maha Energy att noteringen har försenats. Man skriver vidare att man i ett pressmeddelande ska återkomma med information om ett nytt datum och hur emissionen gick.

Uppdatering: Maha Energy noterades på First North den 29 juli 2016.

Uppdaterat: 2016-07-29

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss