Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i MAG Interactive AB
MAG Interactive AB

MAG Interactive AB
Drottninggatan 95 A
111 35 Stockholm

Hemsida:

maginteractive.com

Verksamhet:

MAG Interactive utvecklar och publicerar mobilspel, där man haft framgång med flera ordspel.

Ägare:

Uppdatering: Innan erbjudande vid notering; NGP III SPV 8,9 %, Daniel Hasselberg, genom det av honom helägda bolaget NMO Invest AB 19,1 %, Kaj Nygren, genom det av honom helägda bolaget Playful Days AB 19,1 %, Roger Skagerwall AB 12,3 %, Fredrik Stenh 8,7 %,
Anders Larsson 8,7 %,Johan Persson 8,7 %, Swedbank Robur Fonder AB, för Swedbank Robur Ny Teknik och Swedbank Robur Microcap 8,6 %.

I erbjudandet säljs både nya och befintliga aktier. Ankarinvesterare är Didner & Gerge Fonder AB, Handelsbanken Fonder AB, RAM ONE AB, Chalex genom Chalex i Göteborg AB och Swedbank Robur Fonder AB.

I oktober 2017 blev fonden Swedbank Robur Microcap delägare.

Lista:

First North

Status:

Genomförd

Tid:

8 december 2017

Värdering:

Uppdatering: 1 158 Mkr post money.

Uppdatering: 958 Mkr pre-money och 1 158 Mkr post money om emissionen inför noteringen fulltecknas.

Uppdatering: Omkring 1 Mdkr post money.

Försäljningen steg med 70 % från 2015 till 2016. Försäljningen landade på 28 MEUR med en vinst på 5,8 MEUR.

Övrigt:

Det har ryktats länge om att den framgångsrika mobilspelsutvecklaren MAG Interactive ska notera sig, i mitten av mars 2017 är dock första gången det kommer en någorlunda konkret bekräftelse att det är ett alternativ. Det är Breakit som skriver att de har fått initierade uppgifter om en notering. Daniel Hasselberg på bekräftar för Breakit att det är en fråga som uppkommit och att de har träffat rådgivare, men att något beslut inte är taget.

Uppdatering: Breakit uppmärksammar i mitten av juni 2017 att bolaget dels gjort en aktiesplit och dels valt in Michael Hjort i styrelsen. Speciellt spliten tyder på att en notering förbereds, men även att välja in Starbreeze tidigare styrelseordförande får sägas vara ett tecken.

Uppdatering: I början av oktober 2017 blev MAG Interactive registrerat som ett publikt aktiebolag, något som krävs för att ett bolag ska kunna vara noterat.

Uppdatering: I oktober 2017 meddelade MAG Interactive att de köper FEO Media, den Stockholmsbaserade spelutvecklaren som står bakom bland annat Quizkampen.

DI Digital skriver "Köpeskillingen är hemlig. Men enligt vd Daniel Hasselberg betalar Mag hela köpet kontant, med hjälp av en extern finansiär som inte vill träda fram i nuläget."

Köpet av FEO Media är MAGs andra köp, år 2015 köpte de spelstudion Delinquent som är baserat i Brighton med 15 anställda.

Uppdatering: I slutet av oktober 2017 skriver DI Digital att fonden Swedbank Robur Microcap investerat 80 Mkr i MAG Interactive. För MAG Interactive beskrivs investeringen som ett sätt att finansiera köpet av FEO Media. När Swedbank Robur Microcap investerar i ett onoterat företag så ska bolaget ha en plan att notera sig inom 12 månader. MAG Interactives vd Daniel Hasselberg säger även att han inte utesluter en notering.

Uppdatering: I mitten av november 2017 meddelade MAG Interactive att de ska notera sig på First North i slutet av fjärde kvartalet 2017.

Didner & Gerge Fonder AB, Handelsbanken Fonder AB för förvaltade fonders räkning, RAM ONE AB för förvaltade fonders räkning, Chalex genom Chalex i Göteborg AB och Swedbank Robur Fonder AB för förvaltade fonders räkning (tillsammans ”Ankarinvesterarna”) har åtagit sig att teckna aktier motsvarande ett totalt belopp om 230 miljoner kronor baserat på priset i erbjudandet (”Erbjudandepriset”), vilket uppgår till 44 kronor per aktie.

Erbjudandet inför noteringen består av befintliga aktier för 300 Mkr och en nyemission på 200 Mkr. Vidare kan en övertilldelningsoption på 74,9 Mkr användas.

Uppdatering: MAG Interactive noteras på First North Premier den 8 december 2017.

Uppdaterat: 2017-12-08

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss