Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Mälardalen Omsorgsfastigheter Holding AB
Mälardalen Omsorgsfastigheter Holding AB

Mälardalen Omsorgsfastigheter Holding AB
Regeringsgatan 56
111 56 Stockholm

Hemsida:

mofastab.se

Verksamhet:

Mälardalen Omsorgsfastigheter Holding ett fastighetsbolag som äger en portfölj med 25 centralt belägna samhällsfastigheter där huvudvikten av fastigheterna är så kallade LSS-boenden.

Ägare:

JRS Asset Management AB, Celon Förvaltning AB, Ivarbo Fastighetsinvest AB, von Euler & Partners, Anders Ivarsson AB, Futur Pension

Lista:

First North

Status:

Kommande

Tid:

September 2021

Värdering:

812,5 Mkr i market cap i slutet av augusti 2021.

Övrigt:

I slutet av maj 2021 meddelade Mälardalen Omsorgsfastigheter att de ska flytta från Spotlight till First North under tredje kvartalet 2021. Senare har bolaget även meddelat att de ska byta namn till Mofast Omsorgsfastigheter. Bakgrunden är att bolaget går från att vara en paketerad externt förvaltad fastighetsportfölj till att bli ett expanderande fastighetsbolag.

Uppdaterat: 2021-08-30

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss