Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Lipum AB
Lipum AB

Lipum AB
Tvistevägen 48 C
907 36 Umeå

Hemsida:

lipum.se

Verksamhet:

Lipum utvecklar ett nytt biologiskt läkemedel mot ledgångsreumatism. Det bygger på upptäckten av ett protein som har betydelse vid kronisk inflammation. Nu utvecklar de en antikropp.

Ägare:

Uppdatering: I slutet av juni 2020; Almi Invest 14,6 %, Olle Hernell 13,3 %, Susanne Lindquist 13,2 %, Lennart Lundberg 12,7 %, Adam Dahlberg 9,5%, Crafoordska stiftelsen 7,1%, Övriga 29,6 %.

Almi Invest 20,0 %, Susanne Lindquist 21,4 %, Lennart Lundberg 20,7 %, Olle Hernell 21,4 %, Övriga 16,5 %.

Lista:

First North

Status:

Genomförd

Tid:

22 april 2021

Värdering:

Uppdatering: 160,6 Mkr post money.

Uppdatering: 75 Mkr pre-money och 160,6 Mkr post money om hela noteringsemissionen inkl övertilldelning fulltecknas.

Uppdatering: 75 Mkr pre-money och 135-145 Mkr post money är det tänkt vid noteringsemissionen.

58 Mkr pre-money och 83 Mkr post money om hela emissionen i februari 2019 fulltecknas.

Övrigt:

Lipum gör en emission på 25 Mkr i februari 2019 och planerar att ta in ytterligare 30 Mkr i början av 2020 och 150 Mkr i slutet av 2020. Den planerade emissionen under början av 2020 säger bolaget kan ses som en pre-IPO, om det sedan blir en notering eller om bolaget tar ett annat spår återstår att se.

Uppdatering: I slutet av augusti 2019 säger bolaget att de siktar på att notera sig i slutet av 2020 och i samband med det göra en emission på omkring 150 Mkr.

Uppdatering: Limpum meddelade till Nyemissioner.se i slutet av juni 2020 att noteringen nu ska ske i februari 2021. Man meddelade även att man i maj 2020 tog in 8 Mkr och nästa finansieringsrunda är planerad till februari 2021 i samband med den planerade noteringen.

Uppdatering: Lipum säger i slutet av januari 2021 att de planerar för en noteringsemission på 60-70 Mkr till en pre-money-värdering på 75 Mkr. Där ska det medfölja teckningsoptioner som senare kan ge bolaget ytterligare 30-40 Mkr.

Uppdatering: I slutet av januari 2021 anger bolaget tidsplanen för sin notering till våren 2021.

Uppdatering: Lipum noteras på First North den 22 april 2021.

Uppdaterat: 2021-04-22

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss