Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Klarna Holding AB
Klarna Holding AB

Klarna Holding AB
Norra Stationsgatan 61
113 43 Stockholm

Hemsida:

klarna.com

Verksamhet:

Klarna erbjuder enkla och trygga betalningslösningar för e-butiker i Europa. Kärnan i Klarnas tjänster är konceptet betalning efter leverans, vilket låter konsumenten få varan först och betala sedan.

Ägare:

Uppdatering: Den 31 december 2020; Sequoia 23 %, Permira 11 %, Anders Holch Povlsen 10,5 %, Victor Jacobsson 10 %, Sebastian Siemiatkowski 7,5 %, Commonwealth Bank of Australia 5,3 %, Silver Lake 4,8 %, Dragoneer 2,6 %, Atomico 1,7 %.

Uppdatering: Permira har i februari 2018 över 13 % av aktierna.

Uppdatering: I juli 2017 köpte Permira ett betydande antal aktier. Säljare var bland annat General Atlantic, DST Global och Niklas Adalberth, där de två första ska ha sålt hela sina innehav. Enligt Financial Times köper Permira 10 % av det totala antalet aktier.

Uppdatering: I slutet av juni 2017 investerade Visa i Klarna.

Uppdatering: I november 2015 ökade Skandia sitt ägande till 1 % via köp av befintliga aktier.

Uppdatering: Grundarna Sebastian Siemiatkowski, Victor Jacobsson, Niklas Adalberth äger strax under 50 % i augusti 2015 enligt Breakit, som gått igenom transaktionerna i augusti 2015.

Uppdatering: I början av februari 2014 säljer Anralk Holding resten av sitt innehav. Därmed är Anralk Holding, och dess ägare Öresund samt Creades, helt ute ur ägarbilden.

De tre grundarna Sebastian Siemiatkowski, Victor Jacobsson, Niklas Adalberth, Anralk Holding (ett bolag som ägs till 41 procent av Öresund och till 59 procent av Creades), Atomico, Sequoia Venture Capital.

Lista:

Nasdaq

Status:

Kommande

Tid:

Ej satt

Värdering:

Uppdatering: 45,6 miljarder USD post money i en runda där bolaget tog in 639 MUSD.

Uppdatering: 31 miljarder USD (262 Mdkr) post money efter en emission i februari 2021 där Klarna tog in 1 miljard USD.

Uppdatering: 30 miljarder USD när företaget tar in ca 4,2 Mdkr i februari 2021 enligt källor till Breakit.

Uppdatering: 10,65 miljarder USD post money när företaget i mitten av september 2020 tog in 650 MUSD.

Uppdatering: 5,5 miljarder USD post money när företaget i början av augusti 2019 tog in 460 MUSD.

Uppdatering: 3,5 miljarder USD pre-money vid en planerad emission riktad till ägarna på 1 miljard kronor i mars 2019. 1 640 kr per aktie.

Uppdatering: 2,5 miljarder USD i juli 2017 sägs Permira köpa befintliga aktier till.

Uppdatering: 19,2 miljarder kronor (2,25 Mdr USD) i augusti 2015, i en transaktion där anställda säljer aktier för 680 Mkr till Northzone, Wellington samt stiftelsen Wellcome Trust.

Uppdatering: 8,2 miljarder kronor när Anralk Holding sålde aktier till den schweiziska riskkapitalfirman Partners Group i augusti 2013.

Uppdatering: Drygt 8 miljarder kronor enligt det pris som Anralk Holding sålde aktier för i maj/juni 2013. Värderingen bygger på antal aktier efter full utspädning.

400 kr per aktie vid en företrädesemission i juni 2012.

Övrigt:

Klarna har inte kommunicerat några planer på börsnotering, men det är ett rimligt exit-alternativ. Per Roman på investmentbanken GP Bullhound säger i december 2012 att Klarna kommer att vara börsnoterat inom tre år, där Nasdaq är det mest troliga alternativet.

Uppdatering: Anralk Holding har avtalat om att sälja ca 28 % av sitt innehav av aktier i Klarna. Försäljningslikviden uppgår till 133 Mkr och priset vid transaktionen innebär en värdeökning om 17,5 % jämfört med tidigare värdering. Anralks kvarvarande ägande efter affären i Klarna motsvarar drygt fyra procent efter full utspädning, värderat till 336 Mkr. Därmed uppgår värdet för Öresunds kvarvarande indirekta innehav i Klarna till 138 Mkr.

Uppdatering: Anralk Holding sålde ytterligare aktier under augusti 2013, köpare var den schweiziska riskkapitalfirman Partners Group.

Uppdatering: I början av februari 2014 säljer Anralk Holding resten av sitt innehav. Därmed är Anralk Holding, och dess ägare Öresund samt Creades, helt ute ur ägarbilden.

Uppdatering: I augusti 2015 säljer personer som arbetar på Klarna aktier för 680 Mkr till Northzone, Wellington samt stiftelsen Wellcome Trust. Priset ska motsvara en värdering på 19,2 Mdkr (2,25 Mdr USD).

Uppdatering: Personerna som sålde aktierna för 680 Mkr är grundarna Sebastian Siemiatkowski, Niklas Adalberth och Victor Jacobsson. Det var dock del i en större transaktion där de även löste optioner och valde att återinvestera i företaget, vilket gör att de trots alla kapitalanskaffningar fortfarande äger strax under 50 %. Det är Breakit som grävt och tolkat. Sök på "Klarna-grundarna tjänar över 2 miljarder på hemligt optionspaket" för detaljer.

Uppdatering: I november 2015 ökade Skandia sitt innehav till 1 % via köp av befintliga aktier.

Uppdatering: I slutet av juni 2016 tog Klarna ett obligationslån på 300 Mkr.

Uppdatering: I början av september 2016 sade VD Sebastian Siemiatkowski att Klarna inte är redo för börsen. Han anser att verksamheten fortfarande är för volatil för börsen.

“Om två tre år kanske det blir aktuellt. Då är vi sannolikt mer stabila och se långsiktiga trendskiften, det kommer inte bli de svängningarna vi ser nu initialt. Vi är inte mogna än men absolut vill vi göra det när det är dags.”

Uppdatering: I juni 2017 fick Klarna banktillstånd. Klarna har även ansökt hos Bolagsverket om att få byta namn till Klarna Bank.

Uppdatering: I slutet av juni 2017 meddelade Klarna att Visa investerar i företaget. De ska även ingå någon form av partnerskap.

Uppdatering: I juli 2017 köpte Permira ett betydande antal aktier. Säljare var bland annat General Atlantic, DST Global och Niklas Adalberth, där de två första ska ha sålt hela sina innehav. Enligt Financial Times köper Permira 10 % av det totala antalet aktier, och att de betalar 250 MUSD för detta.

Uppdatering: I mitten av januari 2018 skriver SvD att enligt deras källor så arbetar Klarna parallellt med en börsnotering och en försäljning utanför börsen.

Uppdatering: I februari 2018 har DI pratat med Permiras Andrew Young, representant för Klarna-investeringen, och de har då över 13 % av aktierna. Sebastian Siemiatkowski säger att han skulle bli mycket överraskad om en börsnotering sker under 2018. Han säger att det skett en del ägarförändringar på senare tid och att tidshorisonten därför blivit mer långsiktig.

Uppdatering: I mars 2019 vill Klarna göra en emission riktad till ägarna på 1 miljard kronor till en värdering på 3,5 miljarder USD i pre-money-värdering. Breakit skriver "Några av storägarna har redan lovat att teckna sig för emissionen, som Sequoia, Bestseller samt Sebastian Siemiatkowski själv.".

Uppdatering: I mitten av april 2019 säger Sebastian Siemiatkowski till Reuters "Vi har inte tagit ett formellt beslut om en notering, men Klarna närmar sig en situation där jag tycker att vi är mer redo att notera företaget,".

Han säger vidare att han tidigare tyckte att det var för tidigt och såg färre fördelar än nackdelar, men att företaget nu är i en annan mognadsfas och att det kan finnas fördelar med en notering för den lagda strategin. Han vill inte säga något om en tidsplan, men säger att 2019 sannolikt är för tidigt.

Uppdatering: I början av augusti 2019 tog Klarna in 460 MUSD. Till Breakit ger Klarna den intetsägande standardkommentaren på frågan om en notering "Vi har inga sådana planer eller datum satta. Det är en möjlighet framöver, men inga formella beslut har fattats".

Uppdatering: Di Digital frågar vd Sebastian Siemiatkowski i slutet av november 2019 om en börsnotering. Siemiatkowski lyfter fram att man just nu satsar mycket på USA och att det kan vara svårt att klara av en noteringsprocess samtidigt. Men säger att han definitivt tror att det kommer att hända inom de närmaste åren. På frågan om det kan ske redan 2020 blir svaret "Det behöver det nödvändigtvis inte göra, men det skulle kunna göra det”.

Uppdatering: Sebastian Siemiatkowski har i mitten av december 2019 pratat med Bloomberg som rapporterar att Klarna siktar på en notering i USA inom 1-2 år, men att bolaget kan komma att göra en ytterligare kapitalanskaffning innan detta.

Uppdatering: I början av mars 2020 rapporterades att Ant Financial blir en mindre delägare i Klarna.

”Ant Financial kommer äga mindre än en procent av aktierna. Investeringen sker delvis genom en nyemission och köp av existerande aktier från några ägare säljer”, säger Aoife Houlihan, kommunikationschef på Klarna, till Di Digital.

Uppdatering: I slutet av augusti 2020 sade vd Sebastian Siemiatkowski till Reuters att en notering aldrig varit närmare och att noteringen ska ske inom 1-2 år och sannolikt i USA.

Uppdatering: Di Digital rapporterade i mitten av september 2020 att Klarna har rekryterat Niclas Neglen till ny finanschef, en central roll i en börsnoteringsprocess. Nuvarande finanschef Camilla Giesecke övergår till rollen som expansionschef.

Uppdatering: I mitten av september 2020 tog Klarna in 650 MUSD i en nyemission som leddes av Silver Lake, där även GIC, BlackRock och HMI Capital deltog. Samtidigt köpte följande aktörer befintliga aktier Merian Chrysalis, TCV, Northzone och Bonnier.

Uppdatering: I början av oktober 2020 meddelade Klarna att Macy's blir en ny storkund, samt även blir en ny delägare i Klarna, dock utan att ange några fler detaljer om investeringen.

Uppdatering: I januari 2021 är aktiemarknaden het och företag som liknar Klarna värderas högt. I den inofficiella handeln stiger aktiekursen och jämför man med andra företag skulle Klarna kunna få en mycket högre värdering. En person med insyn som SvD pratat med säger att om Affirm är värt över 25 miljarder USD så är Klarna värt 50 miljarder USD.

Uppdatering: Breakit skrev i början av februari 2021 att Klarna håller på att göra en nyemission på omkring 4,2 Mdkr som enligt tre källor tar värderingen av bolaget till 30 miljarder USD (252 Mdkr).

Uppdatering: I slutet av februari 2021 pratar vd med Reuters och säger då att Klarna kan komma att börsnoteras under 2021 men mer troligt under 2022. Han säger också att företaget kan komma att göra en direktnotering, dvs en notering utan att samtidigt sälja aktier.

Uppdatering: I mitten av juni 2021 meddelade Klarna att de har tagit in 639 MUSD i en runda som leddes av SoftBank’s Vision Fund 2, där även en lång lista på befintliga ägare deltog.

Uppdatering: I mitten av augusti 2021 sade Sebastian Siemiatkowski till Bloomberg att de inte arbetar med en börsnotering för tillfället men att den kan bli av så tidigt som 2022.

Uppdatering: Under maj 2022 började det komma uppgifter om att Klarna ska göra en nyemission på omkring 10 Mdkr där den stora nyheten är att den ska göras till en lägre värdering än tidigare. Under slutet av maj 2022 meddelade Klarna sin personal att det kommer bli en del uppsägningar där det i media skrivs att det handlar om ca 10 %.

Uppdaterat: 2022-05-23

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss