Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Kjell Group AB
Kjell Group AB

Kjell Group AB
Tärnögatan 6
211 24 Malmö

Hemsida:

www.kjellgroup.com

Verksamhet:

Kjell & Company säljer hemelektroniktillbehör via butiker och internet.

Ägare:

Uppdatering: FSN Capital 71 %, Grundarfamiljen Dahnelius och ledande befattningshavare 29 %.

Uppdatering: FSN Capital blev huvudägare 2014.

Familjen Dahnelius, som grundade Kjell & Company, äger 50 procent av bolaget och den andra hälften ägs av Hakon Invest.

Uppdatering: Hakon Invest har bytt namn till ICA Gruppen.

Uppdatering: ICA Gruppen säljer under våren 2014 sina 50 % till FSN Capital.

Lista:

First North

Status:

Genomförd

Tid:

16 september 2021

Värdering:

Uppdatering: 1 713 Mkr post money

Uppdatering: 1 313 Mkr pre-money och 1 713 Mkr post money. 55 kr per aktie.

Uppdatering: 1 713 Mkr vid noteringserbjudandet. 55 kr per atkie.

1,26 Mdkr baserat på att FSN Capital köpte 50 % för 630 Mkr under våren 2014.

Övrigt:

Kjell & Cos VD och den 50 %:iga ägaren Hakon Invest säger i april 2010 att en börsnotering är ett troligt framtida alternativ.

Uppdatering: ICA Gruppen, som tidigare hette Hakon Invest, meddelar i slutet av november 2013 de har för avsikt att sälja Kjell & Company, samt Cervera och Forma (där Forma säljs omgående). Återstår att se om en försäljning sker via en börsnotering eller inte.

Uppdatering: I mitten av april 2014 kommuniceras att ICA Gruppen säljer sina 50 % av Kjell & Co till FSN Capital för 630 Mkr.

Uppdatering: I mitten av augusti 2021 skrev Di att ledningen är ute och träffar potentiella investerare och att en börsnotering kan ske under tidig höst 2021.

Uppdatering: I slutet av augusti 2021 meddealde Kjell & Co att de ska notera sig på First North. Inför detta kommer FSN Capital IV, samt ett fåtal andra aktieägare, sälja aktier. AMF Fonder, Carnegie Fonder, Fosielund Holding, Lazard Asset Management, LMK Venture Partners, RoosGruppen och Strand Kapitalförvaltning har åtagit sig att förvärva aktier i erbjudandet för ett belopp om 523 miljoner kronor till ett pris om 55 kronor per aktie, motsvarande ett marknadsvärde på Bolagets utestående aktier om 1 713 miljoner kronor.

Uppdatering: Kjell Group noteras på First North den 16 september 2021.

Uppdaterat: 2021-09-19

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss