Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Invoicery Int AB
Invoicery Int AB

Invoicery Int AB
Gamla brogatan 13
111 20 Stockholm

Hemsida:

/www.frilansfinans.se

Verksamhet:

Invoicery bedriver sin verksamhet under namnet Frilans Finans och är Nordens marknadsledande egenanställningsföretag som möjliggör för privatpersoner att fakturera utan att ha eget företag.

Ägare:

Grundbulten 115082 AB u.n.ä. till Stephen Schad Invoicery Invest AB (som är ett bolag som kontrolleras av Stephen Schad), Stephen Schad, West Island AB och Invoicery Partners Sweden AB.

Lista:

Spotlight

Status:

Genomförd

Tid:

3 april 2023

Värdering:

Övrigt:

I slutet av december 2022 meddelades att Invoicery Int AB (Frilans finans) ska noteras på Spotlight genom via spac-bolaget SPACtvå.

SPACtvå förvärvar aktierna i Invoicery till ett marknadsvärde om 150 miljoner kronor, vilket finansieras med befintlig kassa och genom nyemission av 23 545 455 aktier i SPACtvå till kurs 5,50 SEK/aktie. Efter transaktionen kommer säljarna av Invoicery äga 81,1 % av aktierna i SPACtvå. Totalt kommer det att finnas 29 045 455 aktier i SPACtvå efter emissionen.

Uppdatering: Vilket datum noteringen anses vara genomförd är något av en flytande tidsperiod. Men den 3 april 2023 har den kontanta likviden betalats ut och processen har inletts att leverera aktierna till säljarna.

Uppdaterat: 2023-04-03

Nyemissioner

Inga tidigare nyemissioner finns.

Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss