Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Intropris AB
Intropris AB

Intropris AB
Odinslundsgatan 17
412 66 Göteborg

Hemsida:

www.intropris.se

Verksamhet:

Intropris är en konsumentinriktad butiks- och ehandelsverksamhet. Verksamheten har successivt nischat in sig på ett blandat konsumentvarusortiment där jakt- och fiskeprodukter har en framträdande roll tillsammans med IT och hemelektronik. Intropris AB hette tidigare Intropris Vimmerby AB.

Ägare:

Uppdatering: När Intropris går samman med Nord behåller Intropris ägare 51 % av ägandet och Nords aktieägare får 49 %.

Uppdatering: Innan nyemissionen inför noteringen; Kvalitena AB 31,33 %, Ambia Trading Group AB 20,58 %, Aggregate Media Fund VIII Kommandit 8,60 %, Snödroppen Förvaltning AB 5,73 %, Markus Andersson 4,21 %, Capensor Capital AB 3,58 %, City Capital Partners AB 3,58 %, Avanza 2,17 %, Indevia AB 1,43 %, Fedrik Grevelius 1,23 %, Övriga 17,55 %.

Uppdatering: Efter nyemission i början av juli 2017; Ambia Trading Group AB 20 %. Bland övriga ägare finn Kvalitena Industrier och Aggregate Media, samt alla de som fick aktierna utdelade till sig av Ambia Trading Group.

Uppdatering: Intropris Vimmerby AB är utdelat till Ambia Trading Group ABs aktieägare.

Ambia Trading Group AB 100 %, som innan en notering skulle dela ut bolaget till sina ägare.

Lista:

Annat

Status:

Inställd

Tid:

"Inom 12 månader", sagt i maj 2019

Värdering:

Uppdatering: 89,1 Mkr post money.

Uppdatering: 69,8 Mkr pre-money och 93,1 Mkr post money om emissionen inför noteringen fulltecknas.

Ca 10,5 Mkr pre-money och 35 Mkr post money vid en nyemission under juli 2017.

Övrigt:

Ambia Trading Group AB som är noterat på Aktietorget skrev i slutet av februari 2015 att de i framtiden ska knoppa en eller flera verksamheter, där Intropris är den första kandidaten. Intropris ska dock första utvecklas något ytterligare.

Uppdatering: I slutet av februari 2016 meddelade Ambia att de beslutat att knoppa av och notera Intropris under 2016. Verksamheten finns nu i ett separat bolag. Den 12 april 2016 ska beslutet klubbas på en bolagsstämma.

Uppdatering: Intropris delades under våren 2016 ut till Ambias aktieägare och till hösten 2016 är det planerat att företaget ska noteras.

Uppdatering: I slutet av november 2016 meddelades att bolaget ska noteras på NGM Nordic-MTF i slutet av mars 2017.

Uppdatering: Tredje kvartalet 2017 är slut och Intropris är inte noterat på NGM Nordic-MTF och ingenting har hörts om planerna. Ansökan om notering skickade bolaget in redan i november 2016 eller månaderna innan det. Det kan hända att NGM tog intryck av att Ambia fick en allvarlig erinran av Aktietorget för sin oförmåga att sköta informationsgivningen.

Uppdatering: I en uppgörelse som undertecknades den 31 mars 2017 övertar Intropris Huntyard & Berras butiker i Vårby, Eskilstuna och Gävle, samt bolagets e-handel. Övertagandet sker genom ett inkråmsförvärv. Efter övertagandet har Intropris sex fysiska butiker i Sverige.

Uppdatering: I början av maj 2017 meddelades att Intropris köper Jaktbiten i Karlshamn AB som driver Racerback som driver både ehandel och en fysiskt butik.

Uppdatering: I början av juli 2017 meddelade Ambia Trading Group AB att Intropris AB har gjort en nyemission på 24,5 Mkr. Ambia Trading Group blev där genom att kvitta en del skulder ägare till 20 % av Intropris. Även Aggregate Media blev aktieägare.

Uppdatering: Under november 2017 gör bolaget en företrädesemission och ska sedan listas på NGM Nordic-MTF.

Uppdatering: Ingenting har hörts från Intropris på länge, IR-sidan har försvunnit och bolagets sajt ser lika föråldrad ut som den alltid har gjort, högst oklar status.

Uppdatering: I början av november 2018 meddelade Intropris AB att de köper NORD Nordic Retail & Distribution AB av NORD Nordic Retail & Distribution Holding AB. Det pratas om ett samgående så gissningsvis sker betalningen i form av aktier. Intropris AB planerar nu att göra en nyemission och notera sig under första kvartalet 2019.

Uppdatering: Nords styrelseordförande Peter Bengtsson säger till Nyhetsbyrån Direkt att den relativa värderingen blir 51/49 till Intropris fördel.

Uppdatering: Sista dagen i mars 2019 har bolaget ännu inte noterats och ingenting har hörts om saken.

Sedan början av mars 2019 kan inga order läggas på Intropris.se, bolaget skriver att de ska slås ihop med ITAB Outdoor och att det inte inom en snar framtid kommer gå att handla igen. Om en ehandlare stänger ner sin handel på obestämd tid då kan det inte ha varit vidare mycket affärer som pågick.

Uppdatering: I maj 2019 gör Intropris en nyemission av preferensaktier. Då skriver bolaget även att målet är en notering inom 12 månader.

Vidare framgår att en stor del av koncernens verksamhet har lagts ner av ledningen som tillträdde våren 2019. 6 av 8 butiker har lagts ner och ett flertal varumärken.

Uppdatering: I slutet av oktober 2019 läser vi i en anbudsannons att Idéfix Tekoprodukter AB och Active Outfit Sweden AB har försatts i konkurs. Tillgångarna uppges främst bestå av ett varulager på 18 Mkr.

Uppdaterat: 2019-12-23

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss