Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i International Petroleum Corporation
International Petroleum Corporation

International Petroleum Corporation
885 West Georgia Street
Vancouver, BC, Kanada

Hemsida:

www.international-petroleum.com

Verksamhet:

International Petroleum Corporation (IPC) är ett oljebolag med tillgångar i Malaysia, Frankrike och Nederländerna.

Ägare:

Lundin Petroleum AB 100 %, som inför börsnoteringen delar ut företaget till sina aktieägare.

Lista:

First North

Status:

Genomförd

Tid:

24 april 2017

Värdering:

Uppdatering: 4,77 CAD per aktie ska IPC erbjuda sig att köpa aktier för från Ludin Petroleum-ägare som fått IPC-aktier utdelade.

Över 500 MUSD tror Ashley Heppenstall blir marknadsvärdet enligt ett uttalande i slutet av mars 2017.

Övrigt:

I mitten av februari 2017 meddelade Lundin Petroleum AB att de samlar tillgångarna i Malaysia, Frankriken och Nederländerna i ett eget bolag, International Petroleum Corporation, som delas ut till aktieägarna. Företaget ska noteras på Torontobörsen och Stockholmsbörsen.

Uppdatering: IPC noteras på First North i början av april 2017, och tidigast någon gång under augusti 2017 kan handeln flytta till Nasdaq Stockholms huvudlista.

Uppdatering: I slutet av mars 2017 justerade man tidsplanen till april 2017.

Uppdatering: Den 24 april 2017 ska IPC noteras på First North. IPC kommer att erbjuda sig att köpa IPC-aktier för 4,77 CAD styck, upp till ett totalt belopp på 100 MUSD, vilket således borde sätta någon form av kortsiktig botten för aktien.

Uppdaterat: 2017-04-24

Nyemissioner

Inga tidigare nyemissioner finns.

Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss