Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Innowearable AB
Innowearable AB

Innowearable AB
Klammerdammsgatan 6
302 42 Halmstad

Hemsida:

www.innowearable.se

Verksamhet:

Innowearable har uppfunnit en lösning som gör att man kan mäta mjölksyrenivån momentant utan blodprov, vilket presenteras direkt i mobilen eller klockan. Detta låter elitidrottare och alla andra att optimera sin träning.

Ägare:

10 maj 2021; Swedish Adrenaline AB 82,19 %, Eleiko Group AB 9,43 %, Parker Health AB 2,00 % Michael Bergqvist 1,02 %.

Lista:

NGM Nordic SME

Status:

Inställd

Tid:

Början av 2022

Värdering:

Uppdatering: 29,7 Mkr pre-money och 22,7 Mkr post money om företrädesemissionen fulltecknas i augusti-september 2021, samt 24,7 Mkr om även övertilldelningen fulltecknas.

Uppdatering: 21,3 Mkr post money

20 Mkr pre-money vid emissionen på 5 Mkr som ska inledas i september 2019.

Övrigt:

Innowearable ska göra en emission på 5 Mkr i september 2019 och planerar för en exit inom högst två år, antingen genom en notering eller genom en försäljning. Den som är intresserad kan kontakta
Peter Martinson, [email protected]

Uppdatering: I emissionsmarknadsföringen i början av september 2019 framgår att bolaget planerar att notera sig inom 1,5 år, eventuellt på NGM Nordic-MTF med parallellnotering på Börse Stuttgart.

Uppdatering: I slutet av december 2019 preciserade bolaget tidsplanen för noteringen till slutet av 2020.

Uppdatering: I början av december 2020 har inga aktiviteter setts som tyder på att en notering är nära förestående.

Uppdatering: I augusti 2021 meddelade Innowearable att de planerar att notera sig i början av 2022.

Uppdatering: I början av september 2021 meddelade Dividend Sweden att de gör en ägarspridning för ca 2,5 Mkr i Innowearable samt att de även investerar 1,3 Mkr i den pågående nyemissionen.

Uppdatering: Den 25 januari 2022 ska Dividend Sweden ta beslut om att dela ut sina Innowearable-aktier och avstämningsdag föreslås vara 2 februari 2022.

Uppdatering: I början av maj 2022 meddelade Raytelligence AB som är noterat på NGM Nordic SME att de är i dialog med en större aktieägare i Innowearable om att förvärva samtliga aktier i bolaget. Betalning skulle då främst vara i form av Raytelligence-aktier.

Uppdatering: I början av september 2022 presenterades affären. Om affären går igenom blir ägarna av Innowearable ägare till 68,2 % av det nya Rayintelligence.

Uppdaterat: 2022-09-02

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss