Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Initiator Pharma A/S
Initiator Pharma A/S

Initiator Pharma A/S
Lyngsiesvej 18
8230 Åbyhøj, Danmark

Hemsida:

initiatorpharma.com

Verksamhet:

Initiator Pharma är ett danskt bolag som fokuserar på att utveckla läkemedel för behandling av erektionsproblem.

Ägare:

Saniona AB 60 %, som innan en notering ska dela ut innehavet till sina aktieägare.

Lista:

Spotlight

Status:

Genomförd

Tid:

16 mars 2017

Värdering:

Uppdatering: 47,8 Mkr post money.

27,3 Mkr pre-money och 47,8 Mkr post money om emissionen inför noteringen fulltecknas.

Övrigt:

I mitten av maj 2016 meddelade Saniona AB att de deltagit i skapandet av det nya företaget Initiator Pharma A/S, ett företag som tar över tre av Sanionas projekt vilka inte passar in i Saniona. Man meddelar vidare att bolaget ska noteras på Aktietorget.

Uppdatering: Avstämningsdag för Sanionas aktieägare att erhålla aktier i Initiator Pharma är 21 oktober 2016. 1 aktie i Saniona ger 1 aktie i Initiator Pharma.

Uppdatering: Företagets memorandum kommer att presenteras i december 2016 och noteringen sker sedan under första kvartalet 2017.

Uppdatering: Under första halvan av januari 2017 meddelade Sedermera Fondkommission att Initiator Pharma ska göra en nyemission på 20,5 Mkr till 5,50 kr per aktie och notera sig i mitten av mars 2017.

Uppdatering: Initiator Pharma noterar sig på Aktietorget den 15 mars 2017.

Uppdatering: Initiator Pharma noterar sig på Aktietorget den 16 mars 2017.

Uppdaterat: 2017-03-16

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss