Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i InDex Pharmaceuticals AB
InDex Pharmaceuticals AB

InDex Pharmaceuticals AB
Tomtebodavägen 23a
171 77 Stockholm

Hemsida:

www.indexpharmab.com

Verksamhet:

InDex Pharmaceuticals utvecklar cobitolimod, en typ av läkemedel som hjälper en grupp patienter med ulcerös kolit mot vissa symtom. Företaget har även utvecklat en plattform av DIMS-substanser.

Ägare:

Uppdatering: Innan nyemission och transaktioner inför noteringen; SEB Venture Capital 34,89 %, Industrifonden 30,14 %, NeoMed 10,02 %, Staffan Rasjö 8,81 %, Övriga 16,15 %.

Bland de största aktieägarna finns SEB Venture Capital, Industrifonden och NeoMed Management.

Lista:

First North

Status:

Genomförd

Tid:

11 oktober 2016

Värdering:

Övrigt:

InDex Pharmaceuticals VD Jesper Wiklund säger i början av april 2014 att de planerar en börsnotering under oktober-november 2014. Banker och advokater är redan anlitade.

Tidsplanen bygger på ett positivt resultat från Fas 3-studien på läkemedelskandidaten Kappaproct. Preliminära resultat väntas i mitten av maj. Slutliga data tros bli klara senast i början av augusti. Företaget verkar vara övertygat om att det bli positivt.

Företaget har ingått ett licensavtal med Almirall för de Europeiska licensrättigheterna och har erhållit en engångsbetalning på 5 MEUR. Avtalet är på totalt 100 MEUR uppdelat på milstolpar. Dessutom får InDex en tvåsiffrig royalty.

Uppdatering: Någon börsnotering enligt den planerade tidsplanen har inte genomförts. I februari 2015 meddelade bolaget att de rekryterat Peter Zerhouni till ny VD. Oklar status på noteringsplanerna.

Uppdatering: I juli 2015 utsågs Uli Hacksell och Jesper Wiklund till styrelsemedlemmar.

Uppdatering: I början av juli 2016 skriver bolaget i sin marknadsföring att huvudägarna planerar att sprida ägandet, där en börsnotering anges som ett alternativ. InDex söker ny finansiering för pågående projekt.

Uppdatering: Vi är inte helt på det klara med vad som har hänt under de senaste två åren, men det som tidigare var bolagets huvudverksamhet har nu knuffats ner till att vara någonting som inte verkar vara lika viktigt längre.

Uppdatering: Vi har blivit informerade om att InDex Pharmaceuticals inte längre har något avtal med Amiral. Låter helt enkelt som att något med Fas 3-studien på läkemedelskandidaten Kappaproct inte gick bra.

Uppdatering: I mitten av augusti 2016 meddelade styrelsen för InDex att de har för avsikt att notera företaget på First North och i samband med det göra en kapitalanskaffning.

Uppdatering: InDex noteras på First North den 11 oktober 2016.

Uppdaterat: 2016-10-11

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss