Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Indentive Värdepapper AB

Indentive Värdepapper AB

Hemsida:

/indentive.se

Verksamhet:

Indentive Värdepapper AB äger Indentive Operations AB dit den operativa verksamheten från Indentive AB har överförts. Indentive utvecklar, säljer och driftsätter sin egenutvecklade IoT-plattform Connective.

Ägare:

Uppdatering: Kalejdo Bredband AB 17,9 %, Robert Eklann AB 15,8 %, efter att ha deltagit i en emission i början av september.

De som den 4 mars 2019 är aktieägare i Indentive AB får aktierna i Indentive Värdepapper AB utdelade till sig.

Lista:

Spotlight

Status:

Inställd

Tid:

Konkurs inledd 1 juni 2020

Värdering:

7,4 Mkr pre-money och 11,2 Mkr post money vid emissionen i början av september 2019.

Övrigt:

Indentive AB som är noterat på First North gör en apportemission av Artificial Solutions Holding ASH AB. Indentive AB delar i samband med detta ut Indentive Värdepapper AB till sina aktieägare. Indentive Värdepapper AB kommer eventuellt att noteras på någon av MTF-listorna.

Uppdatering: I maj 2019 meddelade Indentive Värdepapper att de ska göra en nyemission på 15 Mkr som ska vara slutförd innan utgången av juni 2019 och att en notering på Spotlight även ska vara genomförd i juni 2019. Det låter som en tuff tidsplan, men om bolaget väljer att göra en riktad emission så borde det kunna gå om Spotlight är med på noterna.

Uppdatering: I början av september 2019 gjorde Indentive Värdepapper en riktad emission på 3,8 Mkr.

Uppdatering: Den 1 juni 2020 inledde företaget en konkurs. Inkråmet såldes i slutet av juni 2020 till Th1ng AB.

Uppdaterat: 2021-01-11

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss