Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Increasor Tech Invest AB
Increasor Tech Invest AB

Increasor Tech Invest AB
Grev Turegatan 27
114 38 Stockholm

Hemsida:

increasor.com

Verksamhet:

Increasor driver mediaverksamhet, webbutveckling och corporate finance-verksamhet. Bolaget ska vidare investera i andra företag.

Ägare:

Den 8 oktober 2020; Andreas Trouin 49,94 %, Mattias Ahlberg 33,82 %, Theodor Lantz 0,87 %, Hanna Arvidsson 0,57 %, Angelica Jansson 0,57 %.

Lista:

NGM Nordic SME

Status:

Kommande

Tid:

2021

Värdering:

Uppdatering: En ny emission görs under juni-juli 2021 till samma pris per unit/aktie som vid föregående emission. 10 kr.

261,5 Mkr pre-money och 285,5 Mkr post money om emissionen i jan-feb 2021 fulltecknas.

Övrigt:

I mitten av januari 2021 meddelade NGM på Twitter att Increasor nu har öppnat ett emissionserbjudande och att bolaget vill notera sig på NGM under april 2021. Vi blev något överraskade av NGMs kommunikation, men vi får se vad som händer.

Uppdatering: I mitten av mars 2021 meddelade Increasor att de har dialog upprättad med potentiella mentorer för noteringen. Om man i mitten av mars ännu inte skrivit avtal med en mentor så börjar tidsplanen för en notering i april bli pressad. Bolagets aktier hanteras fortfarande av NVR, men ska registreras i Euroclear innan en notering.

Uppdatering: I mitten av april 2021 gjordes förändringar i Increasors styrelse. VD Andreas Trouin blev invald i styrelsen. Vidare valdes Mikael Ljungren och Lucy Dahlgren in. En av bolagets grundare, Mattias Ahlberg, lämnar styrelsen, men är kvar i bolaget.

Uppdatering: I slutet av april 2021 gav bolaget en ny tidsplan för sin notering. "Bolagets nya deadline är årsstämman den 16e juni, då kommer 2020 att redovisas och notering hoppas vi kan ske tätt därefter. Bolagets förhoppning och absoluta målbild är att noteras innan sommaren för att inte tappa värdefull tid med att upprätta rutiner så att vi under hösten kan fokusera på förvärv och konsolidering för att uppnå målen satta för 2021."

Uppdatering: Den senaste tidsplanen för noteringen var andra halvan av juni 2021. Vi har nu kommit till sista juni och Increasor har inte noterats och någon ny tidsplan har heller inte angetts.

Uppdatering: I början av juli 2021 skrev Increasor att noteringsarbetet går vidare. Bolaget har vidare inlett en ny emission, under slutet av juni och första halvan av juli 2021.

Uppdaterat: 2021-07-06

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss