Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i InCoax Networks AB
InCoax Networks AB

InCoax Networks AB
Utmarksvägen 4
802 91 Gävle

Hemsida:

www.incoax.com

Verksamhet:

InCoax erbjuder lösningar till bredbandsoperatörer som gör det möjligt att leverera bredband med hög hastighet över befintligt koaxialnät, som ett alternativ till att dra in ett fibernät.

Ägare:

Innan erbjudandet inför noteringen: BLL Invest AB 16,2 %, Charles Tooby 12,9 %, Saugatuck Invest AB 10,3 %, Richard Tooby 6,8 %, Lars Axelsson 4,4 %, Norrlandspojkarna AB 4,3 %.

Lista:

First North

Status:

Genomförd

Tid:

3 januari 2019

Värdering:

Uppdatering: 186,4 Mkr post money.

171,1 Mkr pre-money och 195,1 Mkr post money om hela emissionen inför noteringen fulltecknas.

Övrigt:

InCoax Networks meddelade i början av november 2018 att de i slutet av oktober har gjort en företrädesemission och en riktad emission på tillsammans 25 Mkr, där man utlovat investerarna att emissionerna följs av en notering. När emissionerna nu är gjorda undersöker bolaget noteringsmöjligheterna.

Uppdatering: I slutet av november 2018 har InCoax utsett Marie Svensson till ny CFO. "Innan Marie börjar sin anställning, har InCoax en tillfällig CFO-lösning för att säkerställa förberedelserna inför kommande notering. Vi har anställt Emil Bendroth från november till januari."

Uppdatering: InCoax noteras på First North den 20 december 2018.

Uppdatering: Den 20 december 2018 meddelade InCoax att noteringen är framflyttad med anledning av den fortsatt pågående granskningsprocessen hos Nasdaq. Ny första dag för handel beräknas offentliggöras när Nasdaqs granskningsprocess avslutats.

Uppdatering: InCoax noteras på First North den 3 januari 2019.

Uppdaterat: 2019-01-03

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss