Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Idogen AB
Idogen AB

Idogen AB
Scheelevägen 2
223 63 Lund

Hemsida:

idogen.com

Verksamhet:

Idogen utvecklar tolerogena cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egna celler eller vävnad angrips av patientens immunförsvar.

Ägare:

Uppdatering: Avanza Pension 7,24 %, Anders Böös 2,06 %, Tobias Ekman 1,65 %, Leif G Salford 1,61 %.

HCN Group AB 10,94 %.

Lista:

First North

Status:

Genomförd

Tid:

4 juni 2020

Värdering:

55,4 Mkr i marketcap den 20 maj 2020.

Övrigt:

I mitten av oktober 2018 då Idogen meddelade att de ska göra en företrädesemission meddelades också att de ska byta lista under inledningen av 2019, från Spotlight till First North.

Uppdatering: I början av mars 2019 meddelade Idogen att de senarelägger ansökan om notering på First North. Man vill först "...slutföra utvärderingen av sina nya metoder för framtagandet av Idogens tolerogena cellterapi. Detta arbete uppskattas idag vara slutfört i mitten av 2019.". Dock skriver inte bolaget uttryckligen att noteringen ska ske under andra halvåret 2019.

Uppdatering: I mitten av juni 2019 har Idogen hittat en lösning på det problem man tidigare stötte på. Bolaget säger till Finwire att de nu återupptar arbetet med att flytta till First North och att tanken är att det blir av under 2019.

Uppdatering: I slutet av november 2019 skriver Finwire att vd på Stora Aktiedagen i Stockholm sagt att flytten till First North är försenad. Som orsak anger vd att han är ny som vd och att för att kunna lista sig på First North så måste vd ha haft rollen i minst 3 månader. Vidare konstaterar han att bolaget även måste ha en kassa för 12 månader och att det återstår att se när det blir, dvs bolaget måste först göra en kapitalanskaffning.

Uppdatering: Idogen noteras på First North den 4 juni 2020.

Uppdaterat: 2020-06-04

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss