Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Hexicon AB
Hexicon AB

Hexicon AB
Östgötagatan 100
116 64 Stockholm

Hemsida:

hexicon.eu

Verksamhet:

Hexicon utvecklar patenterad teknik för flytande havsbaserad vindkraft.

Ägare:

Uppdatering: Den 29 september 2017; Gamla SEB Trygg Liv 21,4 %, Index Equity Sweden 9,1 %, MGA Holding 4,7 %, Södergenska Stiftelsen 3, 9 %, Percy Sundqvist 3,3 %, Ocke Mannerfeldt m familj 3,2 %, Arne Almerfors 3,0 %, Dag Landvik 2,9 %, Arena Marketwatch 2, 5 %, Broad Avisors 2,3 %, Anders Tunbjer m familj 2,1 %, Liljeroth Fastighets 2,0 %, Björn Segerblom 2,0 %, Victoria Steamship 1,9 %, Övriga 35,4 %.

Uppdatering: Efter nyemission under Q1 2016 har bolaget en ny storägare; Index Equity Sweden AB 10 %.

Innan nyemissionen under hösten 2015; SEB TryggLiv 26 %, MGA Holding 9 %, Södergren Foundation 7 %, The Mannerfelt Family 6 %, Dag Landvik 6 %, Percy Sundqvist 6 %. Totalt drygt 100 aktieägare.

Lista:

First North

Status:

Genomförd

Tid:

18 juni 2021

Värdering:

Uppdatering: 788 Mkr pre-money och 1 133 Mkr post money om noteringserbjudandet inkl övertilldelning fulltecknas.

Uppdatering: 460 Mkr post money vid emissionen på 122 Mkr under hösten 2020.

Uppdatering: 24,6 Mkr pre-money och 49,2 Mkr post money om emissionen under november-december 2017 fulltecknas.

Uppdatering: 84 Mkr pre-money och 105 Mkr post money om emissionen i december 2016 blir fulltecknad.

49,7 Mkr pre-money och 62 Mkr post money om emissionen i november 2015 fulltecknas.

Övrigt:

Hexicon gör en nyemission på 12,3 Mkr under november 2015 och planerar för en framtida notering i Stockholm under 2017 eller 2018.

Uppdatering: I början av april 2016 meddelade Hexicon att de gjort en nyemission på 25 Mkr. I samband med nyemissionen har Hexicon fått en ny storägare, Index Equity Sweden AB, som har tecknat sig för drygt 35 % av det totala emissionsbeloppet och kommer därmed äga ca 10% av Hexicon.

Uppdatering: Hexicon gör en företrädesemission i december 2016.

Uppdatering: I slutet av mars 2017 meddelade Hexicon att Dounreay Trì Ltd har erhållit 45 MEUR via en emission av obligationer på den nordiska obligationsmarknaden. Dounreay Trì är det projekt som Hexicon arbetar med.

Uppdatering: Hexicon gör en nyemission under november-december 2017 där man hoppas få in 24,6 Mkr. Emissionen kommer bara att genomföras om skulderna skrivs ner i en pågående rekonstruktion.

Bolaget skriver även att de befinner sig i rekonstruktion sedan 24 juli 2017 och att skulderna uppgår till 86 Mkr (86 Mkr till oprioriterade leverantörer varav 50 Mkr till Dounreay Holdning AB). Rekonstruktören har som målsättning att försöka få till stånd ett ackord varvid 25 % av skuldmassan betalas till resterande oprioriterade fordringsägare. Dounreay Holding AB, företrädda av Gamla SEB Trygg Liv, har träffat en överenskommelse med Hexicon om att de byter sin fordran på Hexicon mot Hexicons fordran på Dounreay Tri Ltd. Hexicon avser därefter att överta Dounreay-bolagen (eller alla dess tillgångar) när en överenskommelse har nåtts med bolagets kreditorer.

Uppdatering: I mitten av april 2018 meddelade Hexicon att deras rekonstruktionsplan har blivit legalt godkänd och att de nu är "back on track".

Uppdatering: Under hösten 2020 gör Hexicon en kapitalanskaffning och vd berättar i samband med detta att bolaget ska noteras under 2021.

Uppdatering: Hexicon fick in 122 Mkr i sin nyemission under hösten 2020. Bland investerarna återfinns Ilija Batljan med 25 Mkr och Back in Black Capital (Lundin-familjen) med 20 Mkr.

När Di frågar om en börsnotering så blir svaret något mer öppet än år 2021 som vd nyligen kommunicerade.

"Vi är inte riktigt redo ännu och är dessutom välfinansierade. Men vi siktar på att bli lönsamma efter 2023 och om inte förr så kan det absolut bli aktuellt med en notering då.”

Uppdatering: I slutet av mars 2021 skriver Di att Pareto Securities har stoppat handeln i Hexicon-aktien. Senaste noteringen var 3,75 kr per aktie, vilket är 112 % högre än emissionskursen 1,77 kr under hösten 2020. Hexicons nya vd Marcus Thor och även Pareto bekräftar för Di att handelsstoppet hänger samman med att Pareto fått uppdraget att göra en kapitalanskaffning och eventuellt även en börsnotering.

Uppdatering: I början av juni 2021 meddelade Hexicon att de ska noteras på First North inom kort och inför detta göra en noteringsemission på upp till 345 Mkr. Mer information ska publiceras den 10 juni.

Uppdatering: Hexicon noteras på First North den 18 juni 2021.

Uppdatering: Heixcon har meddelat att noteringserbjudandet blev kraftigt övertecknat.

Uppdaterat: 2021-06-18

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss