Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Green Landscaping Holding AB
Green Landscaping Holding AB

Green Landscaping Holding AB
Jägershillgatan 14
213 75 Malmö

Hemsida:

greenlandscapinggroup.se

Verksamhet:

Green Landscaping är en leverantör av tjänster inom den svenska marknaden för skötsel av utemiljöer.

Ägare:

FSN Capital III är huvudägare. Omkring 50 % av aktierna i bolaget kommer att ägas av nya ägare efter erbjudandet inför noteringen.

Lista:

First North

Status:

Genomförd

Tid:

23 mars 2018

Värdering:

Uppdatering: 745 Mkr post money.

670 Mkr pre-money och 745 Mkr post money om hela emissionen inför noteringen fulltecknas.

Övrigt:

Green Landscaping noteras på First North den 23 mars 2018.

Uppdaterat: 2018-03-23

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss