Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Genova Property Group AB
Genova Property Group AB

Genova Property Group AB
Jakobsbergsgatan 7
111 44 Stockholm

Hemsida:

genovapropertygroup.se

Verksamhet:

Genova Property Group äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på Stockholm och Uppsala. Koncernen är indelad i tre affärsområden; Förvaltningsfastigheter, Bostadsproduktion och Samhällsfastigheter som erbjuder kontor, kommersiella lokaler, bostäder samt olika typer av vård- och omsorgsboenden.

Ägare:

Micael Bile, Andreas Eneskjöld och Michael Moschewitz är största ägare.

Lista:

Nasdaq Stockholm

Status:

Genomförd

Tid:

30 juni 2020

Värdering:

Uppdatering: 2 572,5 Mkr post money.

1 997 Mkr pre-money och 2 572,5 Mkr post money om hela emissionen inkl övertilldelning fulltecknas.

Övrigt:

I slutet av november 2019 skrev Genova i sin kvartalsrapport att det har inlett en process att notera sina stamaktier på Nasdaq Stockholm under 2020.

"I samband med en sådan eventuell notering avser vi även genomföra en ägarspridning av huvudsakligen nyemitterade stamaktier. Vi har med anledning av detta anlitat Carnegie och Swedbank som finansiella rådgivare och Gernandt & Danielsson som legal rådgivare."

Genova har sedan tidigare preferensaktier noterade på First North. "Vid en eventuell notering av stamaktier på Nasdaq Stockholms huvudlista kommer även Genovas preferensaktier byta lista till huvudlistan Nasdaq Stockholm.".

Uppdatering: I början av juni 2020 meddelade Genova att pga Corona och marknadssituationen så skjuter man något på sin notering av stamaktierna, men går före med att flytta noteringen av preferensaktierna från First North till Nasdaq Stockholms huvudlista.

Uppdatering: Genova noterar sina stamaktier på Nasdaq Stockholm den 30 juni 2020 och inför detta göra man en IPO.

Uppdaterat: 2020-06-30

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss