Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i GameCubed Inc

GameCubed Inc

Verksamhet:

GameCubed har ingått en bindande avsiktsförklaring att förvärva alla aktier i No Tidehunter AB, en spel- and e-sportsorganisation som driver E-sportlaget Alliance, som har lag som tävlar i Dota 2, Apex Legends, Super SmashBros.-serien och Fortnite.

Ägare:

Jonathan "LODA" Berg är en stor ägare.

Lista:

Spotlight

Status:

Inställd

Tid:

Oklar tidsplan.

Värdering:

Övrigt:

GameCubed Inc ska notera sig på Spotlight via ett omvänt förvärv av QuickCool AB. Efter slutförandet av Transaktionen förutses att GameCubeds aktieägare ska inneha cirka 80 procent av aktierna och rösterna i QuickCool, medan de befintliga aktieägarna i QuickCool ska inneha cirka 20 procent av aktierna och rösterna i QuickCool. Parterna har som mål att transaktionen ska slutföras i april 2020.

GameCubed har ingått en bindande avsiktsförklaring att förvärva alla aktier i No Tidehunter AB. No Tidehunter är en spel- and e-sportsorganisation som driver e-sportlaget Alliance som bildades i april 2013 och blev spelarägt 2016. Alliance är erkänt som ett topplag i Sverige och ett av de fem bästa E-sportlagen i världen. Alliansen har lag som tävlar i Dota 2, Apex Legends, Super SmashBros.-serien och Fortnite.

Efter slutförandet av Transaktionen och över en kort övergångsperiod, kommer världsmästaren i Dota 2 The International Tournament och den legendariske, professionella Dota 2-spelaren, Jonathan "LODA" Berg, att bli VD för QuickCool. Jonathan "LODA" Berg kommer att vara en stor ägare i QuickCool efter slutförandet av Transaktionen. Han är i dagsläget delägare i No Tidehunter.

Uppdatering: Spotlight beslutade den 23 mars 2020 att avlista QuickCool från marknadsplatsen den 17 april 2020.

"QuickCool har per den 20 mars 2020 inte presenterat hur bolaget uppfyller noteringskraven eller inkommit med underlag som har gjort det möjligt för Spotlight att inleda en noteringsprocess eller, enligt Spotlights bedömning, vidtagit andra åtgärder för att noteringsprocessen ska kunna inledas och fullföljas. Därmed är det inte meningsfullt att fortsätta noteringsprocessen och det är heller inte möjligt att låta QuickCools finansiella instrument vara fortsatt noterade."

QuickCool meddelade: "Styrelsen meddelar försening i att slutföra potentiellt "omvänt förvärv" av QuickCool av Esport företaget GameCubed Ltd. mitt i ekonomisk kris till följd av Covid 19."

"Tidsplanen för den föreslagna transaktionen har försenats av den oväntade globala ekonomiska krisen till följd av Covid 19. Slutförandet av transaktionen är föremål för ett antal villkor, inklusive godkännande av aktieägarna och handelsplatsen."

Uppdatering: I början av april 2020 meddelade Quickcool att det inte längre finns förutsättningar att göra det omvända förvärvet av GameCubed.

Uppdaterat: 2020-04-08

Nyemissioner

Inga tidigare nyemissioner finns.

Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss