Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Ferroamp Elektronik AB
Ferroamp Elektronik AB

Ferroamp Elektronik AB
Domnarvsgatan 16
163 53 Spånga

Hemsida:

www.ferroamp.com

Verksamhet:

Ferroamp erbjuder ett flertal produkter vilka tillsammans ger ett komplett system med strömutjämning, energilager, elbilsladdning och optimering av solelsproduktion.

Ägare:

Innan emissionen inför noteringen; Björn Jernström 23,9 %, KIC InnoEnergy AB 14,1 %, ALMI Invest Stockholm AB 10,4 %, Åke Rehnman 8,1 %, Sustainable Energy Angels AB (SEA) 7,2 %, Mats Karlström 6,9 %, Pacific Electric Power Energy Corp Ltd 6,1 %.

Lista:

First North

Status:

Genomförd

Tid:

22 mars 2019

Värdering:

Uppdatering: 131,1 Mkr post money.

95 Mkr pre-money och 145 Mkr post money om hela emissionen inkl övertilldelning fulltecknas.

Övrigt:

Ferroamp ska göra en emission under förstakvartalet 2019 och i samband med det notera sig. Bolaget presenterar sig för investerare i början av februari 2019.

Uppdatering: Emissionen sker under februari 2019.

Uppdatering: Ferroamp noterar sig på First North den 22 mars 2019.

Uppdaterat: 2019-03-22

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss